Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Jij moet gaan, ik wil mee, Jij wil blijven, maar bent moe. De slaap weldadig, het leven eindig. Afscheid genomen, maar niet van mij.

Twee kaarsjes
gepubliceerd: dinsdag, 6 september 2022
Voor de iconen­ka­pel van de Sint-Jan, de ka­the­draal van ’s-Hertogen­bosch, stond een echtpaar met allebei een kaarsje in hun han­den. Terwijl zij daar ston­den te wachten totdat de kapel leeg was, sprak ik hen aan.
Een waardevolle ontmoeting
gepubliceerd: vrijdag, 5 augustus 2022
Het is rus­tig in De Sint-Jan. Ik wandel een beetje medi­te­rend in de zijbeuk. heer­lijk rus­tig. Dan komt er een groepje mensen binnen, kenne­lijk een gezin. Ze waren onder de indruk van onze mooie Sint-Jan.
Van jezelf houden
gepubliceerd: maandag, 11 juli 2022
De titel van dit stukje zou naar egoїsme kunnen ruiken, maar dat is zeker niet het geval. Van ‘jezelf hou­den’ laat ook wat anders zien. Het maak je name­lijk bewust dat jij er ook mag zijn, op school, in het be­drijfs­le­ven of in een kerk. Er zijn name­lijk zoveel situaties dat men status gebruikt om de ander te kleineren. Je boven de ander verheven voelen is blijk­baar een men­se­lijk trekje. Helaas zijn er mensen die daar niet tegenop gewassen zijn waardoor zij zich onzeker gaan voelen in hun han­de­len dat kan lei­den tot een nega­tief zelf­beeld.
Toeval of verhoord?
gepubliceerd: woensdag, 11 mei 2022
Vandaag komt Peter naar onze mooie Sint-Jan. Peter heeft het heel moei­lijk en wordt geplaagd door een erns­tige depressie. Deze is ontstaan door het over­lij­den van zijn zoontje en het verlies van zijn vrouw. En hij heeft een zoon die getroffen is door een ziekte.
Saamhorigheid
gepubliceerd: woensdag, 6 april 2022
Voor veel mensen in Europe is het een spannende tijd en las­tig om posi­tief te denken. Net het corona­vi­rus enigszins onder controle, zijn we nu getuigen van een af­schu­we­lijke oorlog. De waanzin van het kwade om over de ander te willen heersen. Een agressie die gaande is en geen on­der­scheid maakt tussen leven en dood waarbij de wereld­vre­de op het spel staat. Wanneer miljoenen mensen moeten vluchten omdat hun ste­den gebombar­deerd wor­den, dan ver­baas je je over het feit dat zoiets nog kan gebeuren. Onze be­trok­ken­heid heeft dan ook te maken dat deze oorlog heel dichtbij is en de wereld­vre­de bedreigd wordt.
Een zinvol leven?
gepubliceerd: maandag, 14 februari 2022
Laatst had ik een mooi gesprek over de zin van ons leven. De man waar­mee ik stond te praten had geen idee wat voor hem de zin van zijn leven zou kunnen zijn. Althans hij ervoer be­lang­rijke, zin­volle dingen van zijn leven niet als zin­vol.


maandag, 3 januari 2022Apostolaat ook bereikbaar via Whatsapp
woensdag, 15 december 2021Kerstvreugde?
dinsdag, 2 november 2021Je niet gehoord voelen
maandag, 30 augustus 2021Dat is ‘toevallig’
vrijdag, 2 juli 2021Je vrij voelen
zondag, 30 mei 2021Zaterdag 29 mei 2021 - Een dag vol vreugde
zaterdag, 27 maart 2021Van droefheid naar vreugde
dinsdag, 2 maart 2021Liefde door de dood heen
dinsdag, 2 februari 2021Ordening


meer berichten vindt u in het archief

Apostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl