Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten


De dagen lengen en ik hoor al de eerste merels zingen en het is alsof ik de lente al ruik. De krokussen ontluiken ze zoeken al het licht. kortom we mogen de aanstaande lente verwelkomen.

Nog steeds behoefte aan het Apostolaat
gepubliceerd: dinsdag, 30 mei 2023
Sinds het besluit om te stoppen met het Apos­to­laat is de ge­zond­heid van broe­der Diederik en broe­der Johannes erop vooruit­ge­gaan. Deze tijd hebben we gemerkt dat er nog steeds veel vraag en behoefte is aan de dienst­baar­heid van het Apos­to­laat en dat we daar nog steeds troost en bemoe­diging kunnen bie­den en ook zelf voelen dat we daar­mee onze roe­ping vorm­ge­ven.
Apostolaat is gestopt Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 16 januari 2023
Na bijna tien jaar is er een einde geko­men aan het Apos­to­laat van Troost. Door ouderdom en de daar­mee gepaard gaande erns­tige medische omstan­dig­he­den nopen ons om per 16 januari 2023 de werk­zaam­he­den neer te leggen.
Bewustwording
gepubliceerd: vrijdag, 9 december 2022
Zijn we er klaar voor om kerst­feest te vieren? De een zal dat beves­tigen en de ander moet nog beginnen met inkopen doen. Cadeaus en een kerst­boom zullen waar­schijn­lijk niet ont­bre­ken. Kerst­feest is een moment van contacten.
Apostolaat gaat werken op afspraak
gepubliceerd: woensdag, 30 november 2022
Vanaf 1 de­cem­ber 2022 gaat het Apos­to­laat werken op afspraak. Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, willen we u graag blijven ont­moe­ten. Dat kan in de Sint-Jan, bij u thuis op huis­be­zoek of op een andere geschikte ont­moe­tings­plek.
Aan tafel bij Radio Maria
gepubliceerd: maandag, 24 oktober 2022
Maan­dag 10 ok­to­ber waren broe­der Johannes en broe­der Diederik samen ‘te gast’ bij Radio Maria. In het pro­gram­ma ‘Aan tafel met’ spraken zij met Yvonne Koopman over het werk van het apos­to­laat.
Twee kaarsjes
gepubliceerd: dinsdag, 6 september 2022
Voor de iconen­ka­pel van de Sint-Jan, de ka­the­draal van ’s-Hertogen­bosch, stond een echtpaar met allebei een kaarsje in hun han­den. Terwijl zij daar ston­den te wachten totdat de kapel leeg was, sprak ik hen aan.


vrijdag, 5 augustus 2022Een waardevolle ontmoeting
maandag, 11 juli 2022Van jezelf houden
woensdag, 11 mei 2022Toeval of verhoord?
woensdag, 6 april 2022Saamhorigheid
maandag, 14 februari 2022Een zinvol leven?
maandag, 3 januari 2022Apostolaat ook bereikbaar via Whatsapp
woensdag, 15 december 2021Kerstvreugde?
dinsdag, 2 november 2021Je niet gehoord voelen
maandag, 30 augustus 2021Dat is ‘toevallig’


meer berichten vindt u in het archief

Apostolaat van Troost • info@apostolaatvantroost.nl