Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


De natuur in al zijn schoonheid, laat voelen zijn bestaan! De schepping zichtbaar in een spiegel van hemel, een vennetje in de buurt van ’s-Hertogenbosch. Het is er prachtig en rustig. Ga er eens zitten, adem deze schoonheid en geniet! Voel het prachtige evenwicht in deze natuur. Het doet me denken aan Prediker (voor alles een tijd). Trek er in deze tijd op uit ontmoet in die schepping de stille aanwezigheid van onze Liefdevolle Schepper.

San Salvator weer open Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 20 juni 2020
Na drie maan­den is het Apos­to­laat van Troost weer open... in de San Salvator. Na­tuur­lijk op onze oude stek achter het orgel, achterom de Kerk door het ijzeren hek. We zijn blij om U daar weer te mogen ont­van­gen. We hebben alle zeilen bij­ge­zet om het weer tot een mooie plek te maken. De tuin is al voor een deel klaar en mooi. De binnen­plaats mooi schoon en gezellig, klaar om u te ont­van­gen. Allemaal van harte welkom.
Hoe gaan we verder?
gepubliceerd: vrijdag, 5 juni 2020
Wie had dat ooit gedacht dat ons maat­schap­pe­lijk leven door een levens­bedreigende virus groten­deels is stil­ge­vallen. De stilte die hoor­baar, zicht­baar en voel­baar is. Waarin verdriet en afstand een grote rol spelen. Het verdriet door het over­lij­den van een geliefde waar men niet bij kon zijn, doet pijn. Ook het niet kunnen bezoeken van ouderen in ver­zor­gings­hui­zen door familie of beken­den, zorgde voor span­ningen en verdriet.
Broeder Johannes in meimaandboekje
gepubliceerd: woensdag, 29 april 2020
De Broeder­schap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch geeft jaar­lijks voor de mei­maand een boekje uit. Dit jaar heeft het echter vanwege de corona­cri­sis een iets andere vorm aan­ge­no­men. Met als thema Thuis bij Maria zijn allerlei mensen die op diverse manieren verbon­den zijn aan de ka­the­draal geïnter­viewd. Zo ook broeder Johannes.
Een troostrijk Paasfeest
gepubliceerd: maandag, 30 maart 2020
Na de stilte van een weekje klooster overspoelt mij vaak de drukte van de maat­schap­pij wanneer ik naar huis rijd. Maar nu was het anders. Een bedrei­ging door een corona­vi­rus, waar nog geen medi­da­dig voor han­den is, veroor­zaakt bij mensen onrust, ziekte, en over­lij­den mensen daaraan.
De tijdgeest
gepubliceerd: dinsdag, 10 maart 2020
Een klein jaar gele­den zag ik een man achterover geleund op een stoel zitten bij het li­tur­gisch centrum. Terwijl ik naar hem toeliep, zei hij: “Ik geloof niet in God, mijn vader was communist en ik kom uit Gro­nin­gen”. Met een glimlach keek hij me aan, maar de toon was gezet.
Vriendschap door de dood
gepubliceerd: dinsdag, 18 februari 2020
Deze maand plaatsen we mis­schien wel het mooiste gedicht van broeder Johannes opdat het mensen die rouwen mag bemoe­digen, vertroosten en verlichten.


vrijdag, 17 januari 2020Verdriet delen
woensdag, 25 december 2019Christus is geboren!
donderdag, 5 december 2019Een ware liefde
vrijdag, 1 november 2019Ontdekken hoe de Heer het wil
maandag, 30 september 2019Je eigen grenzen verleggen
maandag, 2 september 2019Wensambulance
woensdag, 14 augustus 2019Het doet mij niets
vrijdag, 14 juni 2019Waarom?
donderdag, 9 mei 2019High Five voor God!


meer berichten vindt u in het archief

Apostolaat van Troost • San Salvatorkerk • Schaarhuisstraat 14 • 5231 PV ’s-Hertogenbosch • (06) 30 161 636 • info@apostolaatvantroost.nl