Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Ontmoeting. Je luistert naar die stem, kijkt in de ogen van eerlijk mens, dan dringt tot je door herkenning, Je hart gaat open, die ander, voelt en denkt als jij.

Van droefheid naar vreugde
Paaswens
gepubliceerd: zaterdag, 27 maart 2021
Broeder Johannes en ik komen vaak mensen tegen die vertwijfeld door het leven gaan vanwege een groot verdriet, een­zaam­heid of een teleur­stel­ling.
Liefde door de dood heen
gepubliceerd: dinsdag, 2 maart 2021
Het was een wat sombere dag, een dag van over­den­king. Al wan­de­lend in onze mooie Sint-Jan over­dacht ik mijn eigen leven. Auto­ma­tisch denk ik dan aan mijn eigen verliezen en hoe ik daar mee omge­gaan ben. Met vallen en opstaan ben ik gewor­den wat ik nu ben. Dank­baar dat ik werk­zaam mag zijn in het Apos­to­laat van Troost in deze prach­tige Kerk.
Ordening
gepubliceerd: dinsdag, 2 februari 2021
Januari is voor mij altijd een maand om mijn admi­ni­stra­tie te ordenen. De ordners zoveel moge­lijk leeg maken dat mij een gevoel geeft van opnieuw beginnen. Waar­schijn­lijk zeg ik u niets nieuws, maar dat ordenen gaat voor veel mensen verder dan een papieren orde­ning.
Kerstwens
gepubliceerd: dinsdag, 15 december 2020
Het wordt een bij­zon­dere Kerst­mis. Met een strenge lockdown wordt het een nog soberder Kerst­mis dan waar we ons op had­den voor­be­reid. Het jaar 2020 zal in ons geheugen gegrifd staan als een jaar met vele uit­dagingen en tegen­slagen. Toch mogen we ver­trouwen op betere tij­den. We vieren de geboorte van Christus! Kerst­mis is een tijd van hoop!
Tanja ontmoet haar schepper
gepubliceerd: maandag, 23 november 2020
De strijd is gestre­den. Tanja ontmoet haar schepper en zal zeker wor­den opgeno­men in het Hemels Paradijs. Onze zuster in het apos­to­laat is donder­dag 19 no­vem­ber overle­den.
Waar vind ik mijn troost?
gepubliceerd: maandag, 2 november 2020
Veel mensen lij­den onder het verlies van hun geliefde. Een verdriet dat pijn doet. Vroeg of laat krijgen wij daar allemaal mee te maken, daar komt niemand onderuit. Hoe kunnen wij daar­mee omgaan? Een ieder zal dat op zijn / haar eigen wijze doen, daar zijn geen regels voor. Maar het is ook goed om te weten dat het voor onze over­le­de­ne een verlos­sing was van pijn en angst voor een lij­densweg. Wanneer wij ons dat rea­li­se­ren, dan kan een verlossend sterven voor de nabe­staan­den een troost zijn.


woensdag, 21 oktober 2020Nieuwe bestemming voor San Salvatorkerk
dinsdag, 13 oktober 2020Gebed gevraagd voor Tanja
zondag, 11 oktober 2020Aan tafel met broeder Johannes
zaterdag, 10 oktober 2020Wensambulance
donderdag, 13 augustus 2020Je vrij voelen
zaterdag, 20 juni 2020San Salvator weer open Fotoreportage
vrijdag, 5 juni 2020Hoe gaan we verder?
woensdag, 29 april 2020Broeder Johannes in meimaandboekje
maandag, 30 maart 2020Een troostrijk Paasfeest


meer berichten vindt u in het archief

Apostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl