Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.

Doneren

Doneren

Wilt u een donatie over­wegen om ons mooie werk te ondersteunen? Bedankt!

Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Decreet van Mgr. Mutsaerts

Decreet van Mgr. Mutsaerts

Eerwaarde broeder Johannes,

Op 11 juli 2013 heeft U namens het bestuur van de private vereniging “Apostolaat van troost” Uw statuten ter goedkeuring aan mij voorgelegd.

Nadat ik vastgesteld heb, dat de statuten conform de bepalingen van het canonieke wetboek van 1983 (CIC/1983) in verbinding met de “Algemene bepalingen voor kerkelijke en katholieke burgerlijke rechts­personen in de R.-K. Kerkprovincie in Nederland (nr. 11 van de ‘Regelingen R.-K. Kerk­ge­noot­schap van Nederland’)” zijn opgesteld, verleen ik bij deze mijn goedkeuring aan de statuten van de private vereniging “Apostolaat van troost”, die haar zetel heeft in het bisdom ’s-Her­to­gen­bosch binnen het territorium van de parochie San Salvator in de stad ’s-Her­to­gen­bosch. Met deze goedkeuring verwerft de private vereniging “Apostolaat van troost” rechts­per­soon­lijkheid conform can. 116 i.v.m. 322 § 2 CIC/1983.

Tevens geef ik conform can. 300 CIC/1983 aan de private vereniging “Apostolaat van troost” toestemming om zich “katholiek” te noemen.

U en Uw vereniging Gods zegen toewensend voor een zegenrijk apostolaat, verblijf ik vriendelijke groeten,

+ Drs. R. Mutsaerts
Hulp­bis­schop van ’s-Her­to­gen­bosch en vicaris generaalApostolaat van Troost • San Salvatorkerk • Schaarhuisstraat 14 • 5231 PV ’s-Hertogenbosch • (06) 30 161 636 • info@apostolaatvantroost.nl