Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten


Media - Artikelen

Over­zicht van berichten in de media.

Website Trouw

Trouw - 27 autustus 2018

Broe­der Johannes werd geïnter­viewd voor een artikel be­tref­fen­de het mis­bruikschandaal in de Kerk. Stijn Fens en Bas Roetman schreven het voor katern ‘De Ver­die­ping’.


Website Brabants Dagblad

Brabants Dagblad  19 maart 2018

Op de voor­pa­gina van het Brabants dag­blad - editie Tilburg en op de web­si­te staat een mooi artikel over het optre­den van broe­der Johannes op Festival Tilt ge­schre­ven door Joost Goutziers.


Kerkvenster - Kerstmis 2016

Kerkvenster - Kerst 2016

In de Kersteditie van het pa­ro­chie­blad Kerkvenster van de pa­ro­chies Heilige Maria en Heilige Johannes staat een mooi artikel dat is ge­schre­ven door Vladimir Palte.


Brabants Dagblad 15 november 2016

Brabants Dagblad - 15 no­vem­ber 2016

“Gezond blijven, opvoe­den: we zijn er elke dag mee bezig. Welke lessen leerde u van het leven en zou u anderen willen mee­ge­ven? Vandaag: broe­der Johannes uit Den Bosch.” Zo luidt de intro van an­der­halve pagina in het Brabants Dagblad - editie ’s-Hertogen­bosch.


Magazine Zin november 2015

Magazine Zin - no­vem­ber 2015

Eenzaam­heid. Wat bedoelen we ermee? Hoe herkennen we het? En voor­ko­men we het? Jour­na­listen Cisca Dresselhuys en Mijke Pol vroegen het drie experts. En Bram, Johannes, Hans en Arnoud.


Parochieblad Kerkvenster juni 2013

Pa­ro­chie­blad Kerkvenster - juni 2013

In het pa­ro­chie­blad van juni 2013 van de Pas­to­rale Eenheid Maria en Johannes te ’s-Hertogen­bosch stond een artikel over het Apos­to­laat van Troost.
Apostolaat van Troost • info@apostolaatvantroost.nl