Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.

Doneren

Doneren

Wilt u een donatie over­wegen om ons mooie werk te ondersteunen? Bedankt!

Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Over ons

Over ons

Het Apostolaat bestaat nog maar uit weinig personen in het ‘veld’, maar groot is ons bereik.

Veel bezoekers van de Sint-Jans­kathe­draal van ’s-Her­to­gen­bosch komen uit alle windstreken van Nederland en daarbuiten. Deze kerk is voor broeder Johannes en broeder Diederik een geweldige plek om in gesprek te gaan met deze mensen.

Soms is het duidelijk te zien dat iemand verdriet heeft, maar ook andere willekeurige bezoekers vinden het vaak prettig met ons te praten over hun eenzaamheid, verdriet of hun geloof waarin de twijfel groot is. Twee middagen loopt broeder Diederik in de kathedraal en de overige dagen van de week broeder Johannes.

Broeder Johannes en broeder Diederik in de Sint-Janskathedraal
Broeder Johannes en
broeder Diederik in de
Sint-Jans­kathe­draal

Vaak zeggen we tegen elkaar: “Wat hebben we toch een prachtig werk”, tijdens een soort werkbespreking die wij houden in het Pumpke, een eetcafé aan de Parade, vlakbij de Sint-Jan. Na twee koppen koffie zijn we bijgepraat en keren daarna blijmoedig huiswaarts, omdat we verwonderd blijven over de aanwezigheid van Christus in onze gesprekken met de bezoekers van de Sint-Jan. “Waar twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden”. Wanneer je dat zo ervaart en gelooft, spreken we niet over een dode God, maar over een levende God in de mens aanwezig.

Broeder Johannes is in aanleg een spiritueel mens, dat ook gevormd is door zijn leven waarin succes en verdriet ruimschoots aanwezig waren. Door zijn therapeutische kracht en inzicht heeft hij veel mensen kunnen helpen. Hij en ik zitten op één lijn wanneer het gaat over Christus in ons leven, verbonden met God de Vader. Ons ‘luisterend oor’ binnen het Apostolaat van Troost is gericht op de persoon of personen die voor ons staan, maar alles vanuit de liefde van Christus geïnspireerd.

Na een goed gesprek voelt het niet als ‘onze’ prestatie, maar wel als een grote zegen die ons gegeven wordt. Vaak spreken we onze verwondering uit hoe een gesprek kan verlopen: van verdriet naar opluchting tot blijd­schap; van boosheid tot mildheid, van een uitzichtloosheid tot een sprankje hoop; van vertwijfeling in het geloofsleven tot een hoopvolle verwachting.

Broeder Johannes en broeder Diederik in ’t Pumpke
Werkbespreking in ’t Pumpke

Veel mensen zijn in vertwijfeling over hun eigen geloof, omdat de huidige gesecu­la­ri­seerde maat­schappij haaks staat op dat­gene wat men vroeger heeft meegekregen. Maar ook dat men het gevoel heeft er alleen voor te staan.

Een reden te meer om er voor de ander te zijn.

+ broeder DiederikApostolaat van Troost • San Salvatorkerk • Schaarhuisstraat 14 • 5231 PV ’s-Hertogenbosch • (06) 30 161 636 • info@apostolaatvantroost.nl