Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten


Praktisch

Rembrandts ‘Terugkeer van de verloren zoon’ (Hermitage Museum, Sint-Petersburg)
Rembrandts ‘Terugkeer van de verloren zoon’ (Hermitage Museum, Sint-Petersburg)

Mensen kunnen soms erns­tig lij­den. Dat lij­den is veelal ontstaan door verlies­si­tua­ties, door afscheid ten gevolge van dood, schei­ding of door andere droevige gebeur­te­nissen. Mis­schien is dit ook u over­ko­men. U bent zich af gaan sluiten voor uw omge­ving en hebt zoveel verdriet, dat een normaal leven lei­den haast niet meer moge­lijk is.

Uw gedrag is moei­lijk te begrijpen voor uw naasten, u wordt las­tig gevon­den, wat alleen maar meer leed en pijn oplevert.

U gaat medicijnen gebruiken of er ont­staat een andere versla­ving, dit om het verdriet niet meer te voelen. Na­tuur­lijk voelt u dan ook min­der. U leeft daardoor in een vlakke gevoels­we­reld waarin u steeds meer op­ge­slo­ten raakt.

Er ont­staat een behoefte om vooral maar niet te veel te voelen. In hart en hoofd ont­staat een ware strijd die het gewone leven en wat daar allemaal bij hoort, onmoge­lijk maakt.

God is liefde. Uit liefde heeft Hij ons geschapen en Hij wil ons altijd nabij zijn. Zou het niet zo kunnen zijn dat God uw lij­den kent? Wij mogen onze zorgen en ons verdriet bij Hem neerleggen, zoals Christus zegt: “Komt allen tot mij die belast en bela­den zijt; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

God wil dat wij gelukkig zijn, Hij wil ons helen. Maar hoe moei­lijk is het om dat te ervaren, wanneer onze dagen donker zijn en wij geen enkel licht meer zien. Wanneer wij gewond zijn, tot in het diepst van onze ziel.

God wil u helpen om uw leven weer op te pakken en uw verdriet een plaats te geven. Gaandeweg zal er ver­lich­ting komen, steeds meer zult u weer gevoel in uw hart krijgen. Het leven krijgt weer waarde. U komt thuis bij u zelf en uw dier­ba­ren, maar vooral bij Hem.

Hij blijft altijd bij u, daar stelt hij geen voor­waar­den aan. Hij nodigt u uit om met Hem de dialoog aan te gaan, elkaar opnieuw te ont­moe­ten. Dat maakt u weer gelukkig.

Het Apos­to­laat van Troost wil u graag helpen om de liefde en troost van God te ont­van­gen om zo de draad van uw leven, samen met Hem, weer op te nemen.

Privacy

Uw privacy is gewaarborgd, wij schrijven niets op en hebben geen dossiers. We vragen enkel uw naam en contactge­ge­vens voor het apos­to­laats­werk en er wordt niets op in­ter­net opge­slagen.

Het apos­to­laat is gestopt

Op 16 januari 2023 is het Apos­to­laat van Troost gestopt. U kunt geen afspraak meer maken.Apostolaat van Troost • info@apostolaatvantroost.nl