Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Kerstwens

gepubliceerd: zondag, 24 december 2017
Kerstwens

Vreest niet, want zie, ik verkon­dig u een vreug­de­volle bood­schap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David.

Wij, het Apos­to­laat van Troost:

 

Broeder Johannes
broeder Johannes

Wensen U allen een gezegend Kerst­mis en gelukkig nieuw­jaar.
Het mag voor ie­der­een, een nieuw begin zijn.
Wij gedenken de geboorte van Jezus.
Zijn geboorte heeft voor ons de weg vrijgemaakt
om eeuwig te leven.
Waag de sprong naar een gelukkig leven,
Dat is wat Hij van ons vraagt.
Durf te leven en... heb goede moed.
Geluk en Zegen, dat wensen wij U toe.

Broeder Leonardus
broeder Leonardus

Met Kerst­mis her­denken wij de komst van onze God,
in de persoon van Jezus in onze wereld.
Herders en wijzen mochten daar getuigen van zijn.
Laten wij ons door Hem laten in­spi­re­ren
en dienst­baar zijn aan anderen.
Laten wij de bedroef­den door onze nabij­heid tot troost zijn.
Voor allen een Zalig Kerst­feest en een Gezegend 2018.

zuster Tanja
zuster Tanja

God komt ook deze Kerst weer naar je toe!
Open je armen en open je hart. Laat Hem er in,
Hij wil ook in jouw leven aanwe­zig zijn.
Moge de vrede van God, die in een klein kindje
naar ons toekwam, van jou zijn.
Zalig Kerst­feest en een gelukkig nieuw­jaar!

Broeder Diederik
broeder Diederik

Niet de over­volle winkelstraten
- hoe gezellig ook -
zal ons lei­den naar inner­lijke stilte.
Maar juist die stilte zal ons lei­den
naar Christus: het Kerst­kind.
Met deze gedachten wens ik U
een Zalig Kerst­feest en een voorspoe­dig 2018!Apostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl