Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.

Doneren

Doneren

Wilt u een donatie over­wegen om ons mooie werk te ondersteunen? Bedankt!

Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Andere koek...

Broeder Johannes als hekkensluiter op Festival Tilt

gepubliceerd: zondag, 18 maart 2018

Tijdens het literaire festival Tilt kwamen zaterdag 17 maart 2018 diverse boeiende sprekers voorbij. Een ervan -en een prachtige hekkensluiter- was onze eigen broeder Johannes.

De setting was open en relaxt, de grote zaal van het NWE theater Tilburg zat goed vol. De sfeer was ontspannen en men had er zin in.

Na de opening met diverse korte voordrachten, onder andere door de stadsdichter van Tilburg, werd er een schrijfster geïnterviewd, werd er gelezen uit eigen werk en volgde een korte muzikale pauze tot de hoofd act.

De kern van de avond bestond uit 3 mensen die iets vertelden over wat ze echt hadden meegemaakt. Vandaar de titel ‘Echt gebeurd’. De sprekers werden ingeleid door de bekende cabaretier Micha Wertheim.

Na de eerste twee sprekers die over fysieke littekens hadden gesproken was het de beurt aan broeder Johannes. Dat was ‘andere koek’...

Broeder Johannes sprak over het leven in al zijn facetten, en gebruikte hiervoor zijn eigen levens- geschiedenis. Hoe hij van ‘druk jongetje’ een vader en echtgenoot kon worden, hoe hij het leven leefde ten volste, door aan te pakken: letterlijk, door hard te werken en te knokken voor het bestaan. Maar ook figuurlijk: door aan te nemen wat zich aandient. Ook als dat betekent: zorgen voor je doodzieke echtgenote, die uiteindelijk overlijdt en dan weer doorgaan met je leven, zelfs als vervolgens ook nog je zoon komt te overlijden.

Het was inmiddels doodstil in de zaal, iedereen zat ademloos te luisteren. Broeder Johannes vertelde over de kracht en vrede die hij had gekregen van God. De keuze die hij had gemaakt om broeder te worden voor het Apostolaat van Troost. Hij vertelde dat niemand bang hoefde te zijn voor de dood en hij zei dat we elkaar dan allemaal weer terug zien.

Hij besloot de avond met een groepszegening: hij zegende de hele zaal die geboeid had zitten luisteren en wenste iedereen Gods liefde en rijkste zegen toe.

Onder daverend applaus vertrok hij van de bühne, kreeg bloemen, waarna de gastheer het weer overnam. Dat was andere koek!

 

zr. Tanja

 

 Apostolaat van Troost • San Salvatorkerk • Schaarhuisstraat 14 • 5231 PV ’s-Hertogenbosch • (06) 30 161 636 • info@apostolaatvantroost.nl