Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.

Doneren

Doneren

Wilt u een donatie over­wegen om ons mooie werk te ondersteunen? Bedankt!

Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Op zoek naar vergeving

gepubliceerd: vrijdag, 23 maart 2018
De barmhartige vader
De barmhartige vader

Terwijl ik deze tekst schrijf, ligt het Paasfeest voor ons. Voor velen een christelijk feest dat gevoelsmatig dieper gaat - in ons per­soon­lijk geloof - dan het Kerstfeest. Kerstfeest vinden wij een mooi sfeervol feest met een romantische ‘aankleding’, terwijl de weken voor Pasen momenten van bezinning zijn. Maar het ene feest kan niet zonder het andere.

Zelf ervaar ik de Stille Week voor Pasen ook als een bezinning op mijn leven dat door Passiemuziek op de radio, concerten of kerkdiensten wordt geaccentueerd. En niet te vergeten het tv-spektakel The Passion, dat duizenden mensen trekt. Alles ter herinnering aan het lijden en sterven van Jezus Christus. Waar ligt onze fascinatie voor dit lijden?

Dit menselijk lijden en sterven van Jezus laat ook onze vergankelijkheid zien. Maar een vergankelijkheid met hoop. Wanneer wij dagelijks de wereld inkijken, worden wij geconfronteerd met dramatische gebeur­te­nissen waarin mensen weinig hoop meer hebben. Het lijkt alsof wij geen tijd meer hebben dat leed te bevatten. Maar, wat is dan de reden dat wij ons jaarlijks, wereldwijd, wel bezighouden met het lijden en sterven van Jezus? Is dat onze hoopvolle verwachting naar Heil, dat ons brengt tot God?

Vorig jaar zag ik een man in de kerk zitten met zijn Rozenkrans in zijn handen. Hij was in gedachte en gebed. Ik vroeg hem te mogen storen. Nadat ik me had voorgesteld, stelde ik hem de vraag wat de reden was om zo in gedachte te zitten. Hij vertelde me dat hij op zoek was naar een innige werkelijkheid met God, dat gepaard ging met een zondebesef en zocht naar een Goddelijke vergeving. Deze man vertelde me verder dat hij voor zijn daden een straf van God had ervaren, maar vertelde me niet wat dat was. Dat liet ik zo.

Hij was teleurgesteld in priesters waarvan hij geen steun verwachtte. Te oppervlakkig, zonder hart, was zijn ervaring. Er zijn helaas priesters die niet het herder­schap met zich meedragen, althans de liefde niet kunnen laten zien die Christus bedoeld heeft. Deze teleur­stel­ling was voor hem een reden om zich afzijdig te houden van de kerk. “Maar, hoe komt u dan in het reine met God?”, vroeg ik hem. Dat was voor deze man een knellende vraag en hij zocht daarop een antwoord.

Jezus leert ons: dat wij een vergevende God hebben wanneer wij de weg van Hem volgen. “Als een Licht ben Ik in de wereld gekomen, opdat al wie in Mij gelooft, niet in duisternis blijft...”, Hij wijst ons de weg, dat wij door Hem tot de Vader komen. Door Zijn lijden, sterven en opstanding worden onze zonden vergeven. Een nieuw begin, een nieuw leven, dat is de vreugde van Pasen. Ook voor deze man, die zocht om een Goddelijke vergeving. Nu moet ik gelijk denken aan de man die naast Jezus aan een kruis hing en Jezus erkende als zijn Verlosser. Door zijn geloof werd deze man gered. Geloven betekent: durven aanvaarden wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Natuurlijk gaan veel dingen ons verstand te boven. Maar in de kleinheid van ons geloof mogen wij met blijd­schap zeggen: “De heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken...” ( Ps. 23). Laat dat onze troost zijn.

Br. DiederikApostolaat van Troost • San Salvatorkerk • Schaarhuisstraat 14 • 5231 PV ’s-Hertogenbosch • (06) 30 161 636 • info@apostolaatvantroost.nl