Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Zegening nieuwe stek van ons Apostolaat

Zondag 17 juni - 15.00 uur

gepubliceerd: maandag, 11 juni 2018

Einde­lijk is het dan zover! San Salvator ... achter ’t Urgel (dat is echt Bosch voor orgel) is helemaal klaar. Er is een eind geko­men aan al het werk en nu kunnen we ein­de­lijk zorgeloos ons be­lang­rijke werk weer gaan doen.

We hebben een heel mooie tuin aan­ge­legd en er is een prach­tige schut­ting geplaatst. Een mooi binnen­plaatsje waar Jezus wel heel echt en gedul­dig aanwe­zig is. Hij straalt rust uit. Het is een prach­tige plek gewor­den.

We waren allemaal moe van de verhui­zingen en al het georganiseer. Het werd allemaal steeds inge­wik­kelder en er waren mis­ver­stan­den die onoplos­baar leken te zijn. Afspraken die niet na­ge­ko­men zijn en werk­zaam­he­den die toch maar moei­lijk op gang kwamen. Maar vooral ontbrak het aan oprechte belang­stel­ling en toe­zicht. We ston­den er alleen voor. Het lukte ons niet om tot goede afspraken te komen.

Uit­ein­de­lijk zijn we zelf aan de slag gegaan en hebben we mensen bereid gevon­den om ons te helpen! De prach­tige schut­ting is gedaan door Karel van der Loo, hij heeft heel veel werk verzet voor ons, het apos­to­laat en het bisdom. We kregen, van hem, een mooi tuinsetje, wat heel goed bij de binnen­plaats past en hij heeft al het gesloopte ma­te­ri­aal afge­voerd. Karel en nog twee gewel­dige mede­wer­kers, Jan en Ad, hebben al het werk geheel be­lan­ge­loos voor ons verricht. Dagen achter elkaar waren zij bij ons aanwe­zig en ze werkten hard. Het is echt prach­tig gewor­den. Er is een mooie tuin aan­ge­legd, op onze eigen krachten met extra dank aan Anita en Tanja. Johannes heeft de tuin ingericht als een rus­tige, schaduwrijke, tuin. Hij zal op den duur heel mooi wor­den.

Zondag 17 juni om 15.00 uur komt Mon­seig­neur R. Mutsaerts twee van onze mensen de zegen geven voor het werk bij het Apos­to­laat en na­tuur­lijk wordt onze plek van binnen en buiten gezegend. Vooraf koffie met Bossche bol en daarna een drankje en dan gezellig onder ons.

Helaas kunnen wij niet zoveel mensen uit­no­di­gen - mede door plaats­ge­brek - maar als u belang­stel­ling heeft... bent U dage­lijks van 09.00 tot 12.00 uur van harte welkom.

br. Johannes

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.


Apostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl