Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


“Alle grote dingen beginnen klein...”

Hernieuwd onderkomen ingewijd

gepubliceerd: zondag, 17 juni 2018

“Alle grote dingen beginnen klein...” Deze ker­nach­tige bood­schap gebruikte Mon­seig­neur Mutsaerts bij de offi­cië­le herope­ning en inze­ge­ning van het Apos­to­laat van Troost op zon­dag 17 juni 2018. De hapjes ston­den klaar, alle mensen die uit­ge­no­digd waren zaten gezellig bijeen, binnen en buiten. Ie­der­een was blij om elkaar (opnieuw) te ontmoeten.

Al weken daarvoor zijn Karel en zijn mensen de omge­ving aan het opruimen en de oude schut­ting, totaal vervallen, moest geruimd wor­den. Onderwijl wer­den plannen gemaakt om een tuin aan te leggen. Tanja kwam met de eerste planten, die gingen meteen de grond in, dat was het startschot voor het grote werk. De grond moest verrijkt wor­den en we gingen planten uitzoeken. Het moest een schaduwtuin wor­den. Anita kwam met lelietjes van dalen en dovene­tel en nog veel meer. Weer een ander kwam aan met prach­tige hortensia’s. Johannes was dage­lijks in het tuin­cen­trum op zoek naar mooie koopjes, die gaan dan direct de grond in. Er werd goed gezorgd voor al de harde werkers! op tijd koffie of wat anders, met wat lekkers erbij! Er ontstond al snel, een sfeer van ver­broede­ring, met deze harde werkers, gewel­dig. Onderwijl ging het werk in de kerk gewoon door.

Er rustte zegen op ons werk en alles ging als een trein. Er kwam een sfeer van ‘het zal ons lukken’, voorheen gebeurde er niets! Wij voel­den een grote kracht die ons opriep tot daden, we beseften dat het nodig was, een rus­tige plek te hebben voor mensen die dat nodig hebben om er te kunnen praten en bid­den. We kregen een mooi tuinsetje en ook een grote tuin­bank. Om maar te zwijgen van de prach­tige schut­ting, liefde­vol geplaatst door Karel en zijn mensen, Hans en Ad. Allemaal mensen die ons Apos­to­laat in hun hart dragen en die zich inzetten voor het wel­zijn van de verdrie­tige mens en voor Hem die onze Heer en goede Herder is.

Na ontvangst met koffie -en Bossche Bol- nam broeder Johannes het woord hij ver­telde hoe alles be­gon­nen is. Perry, die Johannes als eerste ontmoette, na de schei­ding. Het klikte tussen hen, Perry vroeg aan hem, wat ben je gewend te doen in deze kerk?... en hij zei tegen Johannes, dat hij daar mee door mocht gaan. Zo maakten ze kennis met elkaar. Het balletje ging rollen, Johannes werd beheerder en diende de missen. Bezocht mensen, hij bracht de Kerk terug in de ori­gi­nele staat, daar ontmoete hij de Mon­seig­neur. Die hij later beter mocht leren kennen. Johannes ver­telde van zijn hartewens om broeder te mogen wor­den. En... be­lang­rijker nog, het oprichten van het Apos­to­laat van Troost. Mede dank zij Perry en de bis­schop, is het Apos­to­laat (per Ker­ke­lijk Decreet) erkent. Dat is inmiddels al weer ruim zes jaar gele­den.

Ver­vol­gens nam Mgr. Mutsaerts het woord. Hij gaf aan dat in de lezing van vandaag staat dat alle grote dingen klein beginnen. Hij las voor uit de bijbel en maakte vergelij­kingen met diverse groten der aarde, die ook klein waren be­gon­nen. Daarna ging de Mon­seig­neur over tot de inze­ge­ning van de ruimte en van de twee broeders, br. Diederik en br. Leonardus. Het was een mooie rus­tige zegen en we voel­den ons allemaal 'mede-inge­ze­gend. God is altijd rijk in Zijn Zegen.

Hierop volgde een hapje en een drankje en kon ie­der­een gezellig en in­for­meel met elkaar in gesprek gaan. Het werd erg gezellig, de mid­dag vloog voorbij. Mooi he: ie­der­een klikte met ie­der­een. God is een soort superlijm: alles en ie­der­een werd posi­tief met elkaar verbon­den.

Een met de Heer: tijdloos-mooi- moment: wat een dag!

Nawoord

Als je eraan komt gelopen, lijkt het wel of er een van die moderne tv-metamorfoses heeft plaats­ge­von­den! Het plaatje 'voor -en na' is weke­lijk ongelooflijk, wat een verschil. Het is niet meer terug te herkennen. Het is een thuis gewor­den: rus­tig en netjes met veel bloemen en planten, kortom: een plek om op adem te komen en je verhaal kwijt te kunnen bij het Apos­to­laat van Troost. Good vibes: en die komen van Hem! Kom langs, om het met ons te ervaren.

U bent van harte welkom.

zr. Tanja en br. JohannesApostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl