Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.

Doneren

Doneren

Wilt u een donatie over­wegen om ons mooie werk te ondersteunen? Bedankt!

Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


In voor- en tegenspoed

gepubliceerd: dinsdag, 31 juli 2018

Wanneer ons leven voorspoedig verloopt, bijvoor­beeld zonder lichamelijke klachten of zakelijke tegenslagen, voelt dat als een grote zegen. Zo’n leven kabbelt over onze levenszee met een klein briesje in de zeilen. Maar wat doet het met ons wanneer we storm krijgen en de zeilen dreigen te scheuren?

Zijn we dan nog steeds die aardige man of vrouw binnen onze relatie? Ziekte, verdriet of teleur­stel­ling geven vaak een andere wending aan ons leven. Ons gedrag kan daardoor worden beïnvloed. Tot welke grens kunnen wij gaan om onszelf niet te verliezen en ons geloof vast te houden?

Een half jaar geleden ontmoette ik een echtpaar die ik aansprak. De man zat in een scootermobiel en zijn vrouw liep daarachter. De vrouw vertelde me – wat onwennig – dat haar man zestien jaar geleden een hersenbloeding kreeg en sindsdien gedeeltelijk verlamd is. Verder in het gesprek ontspande de vrouw zich. Ik zag dat het haar goed deed om haar verhaal te vertellen.

In ons gesprek kwam naar voren dat zij een moeilijk leven achter de rug had. Ik keek naar de man die alles aanhoorde. Hij zei niets, maar keek me blijmoedig aan. De vrouw ging verder en zei: ‘Ik wist vijftig jaar geleden niet wat ik toen in de kerk beloofde: in voor- en tegenspoed trouw blijven tot de dood ons scheidt. Dat is nogal wat’, zei ze zuchtend.

‘Jonge mensen hebben daar geen notie van. En om na al die tegenslagen je geloof vast te houden, is soms erg moeilijk’. Terwijl ik bevestigde wat de vrouw zei, keek ik weer naar haar man. Hij luisterde met een stralend gezicht, ondanks zijn handicap. ‘Weet u’, vervolgde de vrouw: ‘Soms moet je in het leven accepteren wat op je weg komt, anders heb je geen leven.

Om door te kunnen gaan, heb ik drie woorden die mij daarbij helpen: geloof, hoop en liefde’. Ik vroeg haar welke betekenis deze woorden voor haar en haar man hadden. Zij dacht na, en zei: ‘Door ons geloof kunnen wij accepteren wat ons is overkomen en voelen wij ons gedragen door de liefde van Christus’. De man knikte.

Ik was verbaasd door deze mooie getuigenis, die ook voor haar man gold. Naast haar teleur­stel­lingen die haar vermoeiden, had zij haar geloof niet verloren, maar zij voelde zich gedragen door de liefde van Christus. Dat is een zegen wanneer je na moeilijke tijden dat kunt zeggen. Wanneer je dat zo voelt, is er hoop. Voor hen is er hoop om hun moeilijke weg te volbrengen, want hoop doet leven. Toch zijn er velen onder ons die vermoeid, eenzaam of teleurgesteld door het leven gaan. Zoekende naar liefde, die hen tot hoop kan stemmen.

Deze vrouw en man hebben de woorden van Paulus goed begrepen, omdat geloof, hoop en liefde alles omvat wat een mens nodig heeft. Maar van die drie is de liefde het belangrijkste.(1 Korintiërs 13,1-13). Twee dingen vielen mij op tijdens ons gesprek: het verhaal van deze vrouw en het stralende gezicht van haar man. Hij bevestigde wat liefde met je doet. Door hun vertrouwen in het geloof werd de liefde voor elkaar het belangrijkste. Daardoor ontstond er hoop. Teleur­stel­lingen werden overwonnen zodat zij hun belofte van vijftig jaar geleden nog steeds gestand kunnen doen.

br. DiederikApostolaat van Troost • San Salvatorkerk • Schaarhuisstraat 14 • 5231 PV ’s-Hertogenbosch • (06) 30 161 636 • info@apostolaatvantroost.nl