Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.

Doneren

Doneren

Wilt u een donatie over­wegen om ons mooie werk te ondersteunen? Bedankt!

Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Ik kan niet bidden

gepubliceerd: woensdag, 24 oktober 2018

Heeft u dat ook wel eens, dat uw mond geen woord over de lippen krijgt wanneer u wilt bidden? Maar u denkt misschien: waarom zou ik bidden? Hoe doe je dat wanneer je dat nog nooit bewust gedaan hebt?

Deze vragen kunnen naar boven komen op momenten van eenzaamheid of verdriet. Of dat u het gevoel heeft dat er meer is dan je eigen menselijke grenzen. Hoe leg je dan een blokkade van vertwijfeling opzij om te komen tot gebed met je eigen woorden die je beroeren?

Job op de mesthoop - Olieverfschilderij van Gonzalo Carrasco
Job op de mesthoop
Olieverf­schilderij van Gonzalo Carrasco

Maar bidden is geen wiskundige formule en is daarom veel makkelijker dan u denkt. Spreek uit wat uw hart u ingeeft: woorden van dankbaarheid, blijd­schap, verdriet, of... wees stil. Wees gewoon stil en luister naar uw hart terwijl uw diepste gevoelens naar boven komen.

In stilte kunt u dan in gesprek gaan over datgene wat u zorgen baart. Maar misschien blijft het alleen bij een innerlijke stilte die gericht is op iets dat niet te bevatten is: ... God ... In die stilte hopen we dat Zijn aanwezigheid voelbaar wordt.

“Ik kan niet bidden, ik weet niet wat ik moet zeggen”, zei eens een vrouw tegen mij. Zij kon niet bidden omdat zij geen hoop en vertrouwen voelde op datgene wat Jezus ons heeft gezegd, namelijk: Zijn verlossende woorden die ons de weg wijzen naar God.

Rationele twijfel blokkeerde haar het bidden. Maar wanneer wij blijven zoeken naar de liefde die Jezus ons gegeven heeft, dan zal ons hart op een bepaald moment geraakt worden. In het Oude Testament ging Job tekeer tegen God, omdat hij niet kon uitstaan dat hij moest lijden. Alles werd hem afgenomen totdat hij alleen nog op de ‘puinhoop’ van zijn leven zat. Dan stel je inderdaad de vraag: “Waarom Heer?” Dat deed Job ook, maar hij bleef in gesprek met God en werd, door zijn verdriet heen, gezegend.

Wanneer eigen woorden ontbreken, kunnen wij het gebed uitspreken wat Jezus ons geleerd heeft: “Onze Vader, die in de hemel zijt...”. Biddend door het leven gaan, betekent leven met Jezus. Hij is er altijd wanneer wij in het volste vertrouwen leven naar Zijn woord. In die zin hoeven wij ons niet alleen te voelen, ook niet in moeilijke tijden. Het spreekwoord zegt: Nood leert bidden. Wanneer wij dat kunnen tijdens of na een periode van verdriet, dan zal ons gebed gedragen worden in de liefde van Jezus, waardoor ons lijden verzacht wordt.

Niet alleen in een kerk wordt er gebeden. Dat kun je ook tijdens een wandeling doen: in de natuur, op je werk of thuis. Misschien komt eens de behoefte om met elkaar Gods aanwezigheid te vieren: in gebed, zang of Christus ontvangen als het ‘Levende Brood’.

Deze keuze ligt aan ons, willen we dat? Wanneer wij zover komen, voelen wij blijd­schap en kracht in ons stromen. Laat dat onze troost zijn.

Br. Diederik
Apostolaat van Troost • San Salvatorkerk • Schaarhuisstraat 14 • 5231 PV ’s-Hertogenbosch • (06) 30 161 636 • info@apostolaatvantroost.nl