Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Ik kan niet bidden

gepubliceerd: woensdag, 24 oktober 2018

Heeft u dat ook wel eens, dat uw mond geen woord over de lippen krijgt wanneer u wilt bid­den? Maar u denkt mis­schien: waarom zou ik bid­den? Hoe doe je dat wanneer je dat nog nooit bewust gedaan hebt?

Deze vragen kunnen naar boven komen op momenten van een­zaam­heid of verdriet. Of dat u het gevoel heeft dat er meer is dan je eigen men­se­lijke grenzen. Hoe leg je dan een blok­kade van vertwijfeling opzij om te komen tot gebed met je eigen woor­den die je beroeren?

Job op de mesthoop - Olieverfschilderij van Gonzalo Carrasco
Job op de mesthoop
Olieverf­schilderij van Gonzalo Carrasco

Maar bid­den is geen wis­kun­dige formule en is daarom veel mak­ke­lijker dan u denkt. Spreek uit wat uw hart u ingeeft: woor­den van dank­baar­heid, blijd­schap, verdriet, of... wees stil. Wees gewoon stil en luister naar uw hart terwijl uw diepste gevoelens naar boven komen.

In stilte kunt u dan in gesprek gaan over datgene wat u zorgen baart. Maar mis­schien blijft het alleen bij een inner­lijke stilte die gericht is op iets dat niet te bevatten is: ... God ... In die stilte hopen we dat Zijn aanwe­zig­heid voel­baar wordt.

“Ik kan niet bid­den, ik weet niet wat ik moet zeggen”, zei eens een vrouw tegen mij. Zij kon niet bid­den omdat zij geen hoop en ver­trouwen voelde op datgene wat Jezus ons heeft gezegd, name­lijk: Zijn verlossende woor­den die ons de weg wijzen naar God.

Rationele twijfel blok­keerde haar het bid­den. Maar wanneer wij blijven zoeken naar de liefde die Jezus ons gegeven heeft, dan zal ons hart op een bepaald moment geraakt wor­den. In het Oude Testa­ment ging Job tekeer tegen God, omdat hij niet kon uitstaan dat hij moest lij­den. Alles werd hem afgeno­men totdat hij alleen nog op de ‘puinhoop’ van zijn leven zat. Dan stel je inder­daad de vraag: “Waarom Heer?” Dat deed Job ook, maar hij bleef in gesprek met God en werd, door zijn verdriet heen, gezegend.

Wanneer eigen woor­den ont­bre­ken, kunnen wij het gebed uit­spre­ken wat Jezus ons geleerd heeft: “Onze Vader, die in de hemel zijt...”. Biddend door het leven gaan, betekent leven met Jezus. Hij is er altijd wanneer wij in het volste ver­trouwen leven naar Zijn woord. In die zin hoeven wij ons niet alleen te voelen, ook niet in moei­lijke tij­den. Het spreek­woord zegt: Nood leert bid­den. Wanneer wij dat kunnen tij­dens of na een periode van verdriet, dan zal ons gebed gedragen wor­den in de liefde van Jezus, waardoor ons lij­den ver­zacht wordt.

Niet alleen in een kerk wordt er gebe­den. Dat kun je ook tij­dens een wan­de­ling doen: in de natuur, op je werk of thuis. Mis­schien komt eens de behoefte om met elkaar Gods aanwe­zig­heid te vieren: in gebed, zang of Christus ont­van­gen als het ‘Levende Brood’.

Deze keuze ligt aan ons, willen we dat? Wanneer wij zover komen, voelen wij blijd­schap en kracht in ons stromen. Laat dat onze troost zijn.

Br. Diederik
Apostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl