Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.

Doneren

Doneren

Wilt u een donatie over­wegen om ons mooie werk te ondersteunen? Bedankt!

Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Kerstwens

gepubliceerd: maandag, 24 december 2018

KerstwensNu de Advent ten einde is gekomen, willen we u allen een vreugdevol en gezegend Kerstfeest wensen. En hoe kan dat beter dan met de woor­den van de evangelist Lucas. Hij be­schrijft hoe de engel - bijgestaan door het koor van engelen dat een jubelend Allelujah liet klinken - de herders de Blijde Bood­schap kwam verkondigen: “Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle bood­schap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David.”

Broeder Leonardus
broeder Leonardus

Met het kerstfeest verenigen wij ons rond het pasgeboren kind Jezus, het kind in de handen van Maria en Jozef, ons gezonden als de Goede Herder voor ons leven. Moge het u gegeven zijn houvast te vinden in zijn voorbeeld van leven, gericht op de Vader in de Hemel, maar ook vol vertroosting als de omstandigheden van het eigen leven of van onze naasten zwaar of verdrietig zijn.

Voor allen een Zalig kerstfeest en een Gezegend en Gezond 2019.

zuster Tanja
zuster Tanja

Zalig Kerstfeest, met rust in hart en hoofd; dat wens ik u allen.

Vrede op aarde, met een onderlinge stevige band tussen alle mensen van goede wil!

Broeder Diederik
broeder Diederik

Niet de stoffelijke rijkdom maakt ons Kerstfeest vreugdevol, maar de ‘ontmoeting’ met het Kerstkind. Dat zal ons brengen naar een innerlijke rijkdom.

Daarom wens ik u een zegenrijk Kerstfeest en een voorspoedig 2019.

Broeder Johannes
broeder Johannes

Lieve Mensen,

Dank dat we zoveel mooie en goede mensen hebben mogen ontmoeten. Wij mochten hen troosten en bemoedigen. Moge de liefde van het kindje Jezus hen sterken in hun leven. Hen met Hem en elkaar verbinden en gelukkig maken.

Graag wens ik U Gods Rijke Zegen en een zalig Kerstfeest.
Apostolaat van Troost • San Salvatorkerk • Schaarhuisstraat 14 • 5231 PV ’s-Hertogenbosch • (06) 30 161 636 • info@apostolaatvantroost.nl