Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Kerstwens

gepubliceerd: maandag, 24 december 2018

KerstwensNu de Advent ten einde is geko­men, willen we u allen een vreug­de­vol en gezegend Kerst­feest wensen. En hoe kan dat beter dan met de woor­den van de evangelist Lucas. Hij be­schrijft hoe de engel - bijgestaan door het koor van engelen dat een jubelend Allelujah liet klinken - de herders de Blijde Bood­schap kwam ver­kon­di­gen: “Vreest niet, want zie, ik verkon­dig u een vreug­de­volle bood­schap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David.”

Broeder Leonardus
broeder Leonardus

Met het kerst­feest verenigen wij ons rond het pas­ge­bo­ren kind Jezus, het kind in de han­den van Maria en Jozef, ons gezon­den als de Goede Herder voor ons leven. Moge het u gegeven zijn houvast te vin­den in zijn voor­beeld van leven, gericht op de Vader in de Hemel, maar ook vol vertroos­ting als de omstan­dig­he­den van het eigen leven of van onze naasten zwaar of verdrie­tig zijn.

Voor allen een Zalig kerst­feest en een Gezegend en Gezond 2019.

zuster Tanja
zuster Tanja

Zalig Kerst­feest, met rust in hart en hoofd; dat wens ik u allen.

Vrede op aarde, met een on­der­lin­ge stevige band tussen alle mensen van goede wil!

Broeder Diederik
broeder Diederik

Niet de stoffe­lijke rijkdom maakt ons Kerst­feest vreug­de­vol, maar de ‘ont­moe­ting’ met het Kerst­kind. Dat zal ons brengen naar een inner­lijke rijkdom.

Daarom wens ik u een zegenrijk Kerst­feest en een voorspoe­dig 2019.

Broeder Johannes
broeder Johannes

Lieve Mensen,

Dank dat we zoveel mooie en goede mensen hebben mogen ontmoeten. Wij mochten hen troosten en bemoe­digen. Moge de liefde van het kindje Jezus hen sterken in hun leven. Hen met Hem en elkaar verbin­den en gelukkig maken.

Graag wens ik U Gods Rijke Zegen en een zalig Kerst­feest.
Apostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl