Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Mezelf herontdekken

gepubliceerd: maandag, 7 januari 2019
‘De denker’ van Auguste Rodin
‘De denker’ van Auguste Rodin

Januari is een maand waarin ik mijn admi­ni­stra­tie opnieuw orden. Een nieuw begin in het nieuwe jaar doet me altijd weer goed. Terwijl ik dit schrijf, gaat mijn gedachte uit naar de man die in de kerk voorover gebogen zat.

Ik sprak hem aan en nadat ik me had voor­ge­steld keek hij me aan en zei: “Ik voel me niet een­zaam hoor, dat valt wel mee”. “Wat fijn voor u”, rea­geerde ik. “Maar, elk mens heeft wel eens een kruis te dragen, toch?” Toen werd het stil, de man keek voor zich uit en dacht na. Hij ver­telde me dat hij jaren gele­den ge­schei­den was en dat zijn kin­de­ren hun eigen weg had­den gevon­den. Ook ver­telde hij dat hij een jaar gele­den met pensioen gegaan was, maar de draad van zijn leven nog niet gevon­den had.

Dat maakte hem onzeker en voelde zich doelloos. “Ik moet mezelf herontdekken, daarom zit ik hier omdat stilte iets met me doet”, ver­volgde de man. Inder­daad doet stilte veel met mensen beaamde ik, omdat de stilte je naar binnen brengt, naar je eigen ‘zijn’. Levens­vra­gen kunnen dan naar boven komen, waarvan de zin van het leven er een van is.

Meestal komen deze vragen naar boven wanneer je leven even op een dood spoor beland is zonder uit­zicht. Deze man had een druk werk­zaam leven achter de rug waarin geen plaats was voor creativi­teit zoals een hobby. Zo zijn er genoeg redenen te noemen waardoor iemand even geblok­keerd raakt. Toch weten we dat dage­lijkse bezig­he­den, waar­on­der bewegen (fietsen en wan­de­len), gezond zijn voor lichaam en geest. Maar ook de stilte in de natuur doet iets met ons, zoals de man de stilte in de kerk opzocht om dicht bij zich­zelf te komen.

Jezelf herontdekken gebeurt natuur overal. Op de tele­vi­sie zag ik een do­cu­mentaire over de allerarmste mensen in een Afrikaans land. Een man die dakloos was, had op zijn ouwe fiets een berg kranten en karton liggen waar hij wat geld voor kreeg. “Dit wordt allemaal gerecycled omdat God geen prullenbak heeft”, zei de man lachend. “En mezelf laat ik ook recyclen om een beter leven te krijgen.” Ondanks zijn grote armoede was deze Afrikaanse man optimis­tisch en had hoop op een beter leven. Hij voelde dat hij moest ver­an­de­ren om tot iets beters te komen.

Kunnen wij ons­zelf ver­an­de­ren om in po­si­tie­ve zin het leven weer op te pakken? God heeft geen prullenbak zei de Afrikaanse man en ging daarom aan de slag. Wij kunnen ook aan de slag en onze zorgen bij Hem brengen zodat wij de zin van ons leven weer kunnen oppakken.

Laten wij dan in het volste ver­trouwen opnieuw beginnen, maar ook ver­trouwen hebben in ons­zelf. Geloven in je eigen kwali­teiten is be­lang­rijk omdat elk mens uniek is. Ook diegene die hulp nodig heeft. Wanneer wij er zijn voor die ander dan verrijkt dat ons leven. Zo kunnen wij in het nieuwe jaar hoop­vol uitzien naar een beter leven, ook na een pensione­ring. Laat dat onze troost zijn.

Br. DiederikApostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl