Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.

Doneren

Doneren

Wilt u een donatie over­wegen om ons mooie werk te ondersteunen? Bedankt!

Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Een onverwachte bijzondere ontmoeting

gepubliceerd: vrijdag, 8 maart 2019

Ik was eigenlijk al klaar met mijn werk en dacht, kom ik ga nog even naar de Sint Jan. Na wat rondgelopen te heb­ben, zag ik twee bekende dames, ze zaten achter in de kerk en waren in een diep gesprek. Ik had deze vrouwen al een hele tijd niet meer gezien.

Ik was blij verrast. Een van hen leefde regelmatig met haar echtgenoot in het buitenland en de ander woonde in Nederland met haar echtgenoot. Deze was getroffen door een beroerte en was daar door bijna door overleden. Een dappere man! Die een grote carrière had gemaakt. Meestal was zijn vriend, een ex-officier, bij hem om hem behulpzaam te zijn met zijn rolstoel. Zijn zus was met haar echtgenoot voor korte tijd in Nederland om daarna weer terug te keren naar Amerika. Vijf lieve mensen, die al heel lang, in vriend­schap, verbonden zijn met elkaar.

De echtgenote, een wat stille lieve vrouw, zag er bezorgd verdrietig uit. Zij beseft dat de meeste aandacht gaat naar haar zo zwaar getroffen man. Ik zag haar verdriet en we raakten in gesprek, over haar opgenomen taak, om voor haar man willen te zorgen. Ze sprak er niet graag over. Ze heeft alles voor hem over, cijfert zich volledig weg, vraagt nooit aandacht. Ze is er echt ten alle tijden voor hem. Ik bewonder haar kracht, die uit de liefde voortkomt. Ik kon niet anders dan haar bemoedigen en troosten.

Vooraan, in de buurt van de Sacramentskapel zat haar echtgenoot, in zijn gehate rolstoel. Zijn begeleider kwam er bij zitten. Diederik schoof een plaatsje op zodat we elkaar goed konden zien Ik was blij, klopte hem op zijn schouder... verrast keek hij me aan. We waren blij elkaar weer eens te zien en inmiddels kwamen de dames er ook bij. We voelden ons broeders en zusters, die elkaar op een bijzondere wijze mochten ontmoeten.

Een feest was het met, fijne mensen en dierbare vrienden. We spraken onze bewondering uit over de zorgzame echtgenote. We konden elkaar bemoedigden en ervaringen met elkaar delen. De tijd vloog om, de koster moest de kerk gaan sluiten, de mede­wer­kers begonnen een beetje ongeduldig te worden en liepen wat om ons heen. We gingen totaal op in onze ontmoeting en waren zo verbonden met elkaar en natuurlijk met Christus in dit mooie Godshuis. De Sint-Jan is immers een plek van ontmoeting.

Verbonden in de liefde van Christus! Het drong tot me door dat dit samenzijn een rijkdom was. Ieder van ons voelde zich gezegend, ondanks het groot verdriet dat er ook was. We zijn oprecht gelukkig met onze vriend­schap, we gingen voldaan en blij naar huis. In de weten­schap dat de Goede God mee kijkt en voor ons zal zorgen. Hij heeft immers het beste met ons voor. Een mooie vriend­schap in de schaduw van het Heilig Sacrament, bracht ons bij elkaar. Dat maakte ons tot gelukkige mensen, die elkaar troost konden brengen. Vriend­schap door de dood heen.

br. JohannesApostolaat van Troost • San Salvatorkerk • Schaarhuisstraat 14 • 5231 PV ’s-Hertogenbosch • (06) 30 161 636 • info@apostolaatvantroost.nl