Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Teleurgesteld in vriendschap

gepubliceerd: donderdag, 28 maart 2019
De schepping van Adam (fresco van Michelangelo)
De schepping van Adam (fresco van Michelangelo)

Gelukkig hebben velen van ons een goede vriend of vriendin waarbij je je hart kunt luchten. Gewoon ver­tellen wat je dwars zit, maar ook blijd­schap kunt delen. Dat ervaar je dan als een grote rijkdom die je niet graag wilt verliezen.

Toch komt dat voor. Ook bij de vrouw die voor de beel­den­groep van de heilige Familie stond en in gedachte was. Ik vroeg haar de reden waarom zij daar stond. Zij ver­telde me dat zij teleur­ge­steld was in een vriend­schap.

Jarenlang deed zij huishou­de­lijk werk, bood­schappen en klusjes voor haar vriendin. Na een lange werk­dag bleef zij er weleens slapen. In de garage kon deze vrouw slapen en daar moest zij ook eten. Dat ging jaren zo. Maar nu voelde zij zich minder­waar­dig behandeld. “Mijn vriendin is alleen maar geïn­te­res­seerd in mijn hulp. Daarom ben ik zo teleur­ge­steld”, zei de vrouw. Zij ver­volgde: “Maar ik weet niet hoe ik dat dui­de­lijk moet maken, omdat ik bang ben haar dan te verliezen. Zij is name­lijk mijn enige vriendin”. Zij stopte met praten en keek me vragend aan.

Deze vrouw stond voor een moei­lijke keuze: door­gaan met die schijnvriend­schap of kiezen voor de wer­ke­lijk­heid waarin zij zich alleen voelde, omdat niemand haar nabij leek te zijn.

Ik stelde haar voor om dui­de­lijk haar grenzen ken­baar te maken, dan laat je iets van jezelf zien. Vriend­schap is mooi, maar daarin mag je jezelf niet verliezen. Dat gebeurt wanneer je zwijgend alles toelaat tegen je eigen gevoel in. Elke relatie­vorm heeft behoefte aan mon­de­ling contact. Dat geeft dui­de­lijk­heid en voor­komt opgekropte irri­ta­tie waardoor ver­wij­de­ring ont­staat, zoals deze vrouw dat voelde.

Ik denk dat een vriend­schap­pe­lijke relatie o.a. een wissel­wer­king is van respect waaraan beide personen moeten werken. Weder­zijdse vriend­schap voel je aan waarin je de ander niet tekort wilt doen, omdat jij­zelf ook niet tekort gedaan wilt wor­den. Wanneer dat niet gebeurt, ont­staat er op den duur een span­nings­veld. Mis­schien zag die vriendin van deze vrouw haar als een zake­lijke relatie. Maar gelukkig werd deze vrouw in de kerk bewust van haar situatie. Met dat gevoel stond zij voor de heilige Familie en hoopte daar kracht en wijs­heid te krijgen om een juist ant­woord te vin­den voor haar probleem.

Die kleine jongen - uitge­beeld in die beel­den­groep - heeft ons op latere leef­tijd zoveel liefde gegeven door Zijn lij­den en sterven, maar door de dood heen is verrezen als onze Ver­los­ser. Dat is Pasen. Dan moet deze Jezus een echte vriend zijn, zal deze vrouw mis­schien gedacht hebben. Jezus heeft ons ver­teld hoe wij er voor de ander kunnen zijn zonder iets terug te verlangen. Wanneer wij een onbaat­zuch­tige vriend­schap kunnen opbrengen dan hebben wij iets van het Paas­feest begrepen. Het is vaak een ver­an­de­ring in jezelf die ruimte maakt voor de ander. Dat is een levens­kunst waaruit blijd­schap ont­staat. Een troost­rijke gedachte.

Br. DiederikApostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl