Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


High Five voor God!

gepubliceerd: donderdag, 9 mei 2019
High Five voor God!

Tijdens mijn mid­dagronde zie ik twee tienermei­den op een kerk­bankje zitten. Waar ze op wachten? Ze zijn op de vlucht voor een plagend vriendje. “Hier is het goed schuilen”, zegt de oudste. Ik zeg: “Je kunt hier altijd terug­ko­men”. Ik luister en ze ver­tellen me van alles.

De jongste, een ranke meid, heeft ADHD, is eerder in de kerk geweest en weet nog best het ‘Alziend Oog’ te vin­den. Ik verzoek haar het ons aan te wijzen, ook voor haar vriendin. Ze rent als een vliegend raketje door het gangpad voor ons uit. Voor in de kerk zegt ze: “Hier zie je het Oog echt het allerbeste!” We kijken lachend omhoog: mooi, zo hoop­vol en open God zoeken - en vin­den!

Ik ver­tel dat sommigen het heel fijn vin­den dat God ons zó nabij is, zo om ons heen. “Als een geest”, zegt de jongste. “Bijna”, zeg ik. “Maar bij een geest denk je aan een spook. Maar God is er altijd -en overal. Alles is gevuld van God. En God zit ook in ons. Weet je wanneer je dat voelt? Als je blij bent, dat voelt als een kriebeltje in je buik.” De oudste zegt: “Ik heb altijd een kriebeltje in mijn buik!” Ik geef aan: “Daar moet je zuinig op zijn. Het verdwijnt als je nare dingen doet, of ziet. Maar het kan ook weer terug­ko­men”. Als je denkt: “O nee, dat had ik niet zo moeten doen, ik heb er spijt van”, kun je het weer heel maken door te praten met God: dat heet bid­den.

Het oudste meisje zegt zacht: “Ik heb dat nog nooit gedaan: bid­den.” Ik zeg: “nou, dan kunnen we dat samen gaan doen, daar in de Iconen­ka­pel. Aldaar leg ik uit wat ze er zien en ver­tel over de Drie-een­heid. Ik ver­tel hoe Jezus ons geleerd heeft te bid­den: ‘Het Onze Vader’ en nodig ze uit me na te zeggen (met toelich­ting, want: nieuw voor hen).

 • Onze Vader, die in de Hemel zijt,
  (die hemel is onzicht­baar om ons heen)
 • Uw Naam worde geheiligd,
  (Heilig betekent heel)
 • Uw rijk kome, Uw wil geschiedde, op aarde zoals in de Hemel,
  (Op aarde moet het wor­den zoals in de Hemel)
 • Geef ons heden ons dage­lijks brood
  (geef ons wat we dage­lijks nodig hebben)
 • En leidt ons niet in beko­ring, maar verlos ons van het kwade.
  (Soms leek iets leuk (beko­ring), maar wil je het nu niet meer zo doen. Je vraagt God’s Hulp daarbij)
 • Amen
  (Betekent JA, dát bedoel ik. Je doet een ‘High five’ met God!)

Ik houd mijn hand op en krijg van allebei een ‘High five’. Oké, zeg ik, dan zijn we nu klaar voor het ‘echte werk’, zullen we? En samen bid­den we voor het eerst het Onze Vader.

Daarna lopen we rus­tig rich­ting uitgang, waar ik ver­tel dat ze dit gebed altijd kunnen bid­den; als je blij bent, maar ook wanneer je verdriet hebt. Als je het vaak bidt, ga je merken dat je beter in je vel zit. Het gebed is ook te vin­den op internet.

Zo en dan nu weer naar buiten, maak het goed met jullie vriendje. Laat ruzie nooit een lange draad wor­den, maar doe je best om het een kort puntje te laten zijn.

Ze knikken: ja, dat is beter. Fijne dag!

Zr. TanjaApostolaat van Troost • San Salvatorkerk • Schaarhuisstraat 14 • 5231 PV ’s-Hertogenbosch • (06) 30 161 636 • info@apostolaatvantroost.nl