Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Wensambulance

gepubliceerd: maandag, 2 september 2019

Het was een drukkende, warme dag. Ik liep wat rond en was in gedachten. Plot­se­ling werd ik wakker geschud door Paul, de koster. “Johannes, er is een wensambulance in de Maria­ka­pel. Ga er maar vlug naar toe.” Ik keek even binnen in de kapel, het was er druk.

Er waren veel mensen aan het bid­den. De draag­baar van de wens ambulance stond vooraan, vlak bij Moeder Maria, daarop lag een wat oudere mevrouw, om haar heen stond de hele familie. Meteen besloot ik, om voor en met hen te gaan bid­den.

Ze had een een lieve glimlach op haar gezicht. Onze ogen kruisten elkaar en ik vroeg haar hoe ze het hier vond, zo dicht bij moeder Maria. Prach­tig... wat is het hier mooi. Ze ver­telde dat ze een dag eerder de waar­heid had vernomen, ze zou spoe­dig komen te over­lij­den. Bent U bang? Vroeg ik haar, ze ant­woordde heel rus­tig, niet heel erg, was haar ant­woord. We raakten in gesprek over leven en dood, over het missen van elkaar en hoe het daarboven bij Onze Lieve Heer zou zijn in het Hemels Paradijs.

Ik ver­telde een simpel verhaaltje over de Hemel. Dat verhaaltje had ik als jongeman, vroeger, gedroomd en dat heeft bij mij alle angst weg­ge­no­men. Ik ver­tel het al jaren aan mensen die het willen horen. Een heel mooie lichtblauwe lucht, daarin een prach­tige witte wolk. Op en die wolk een gou­den stoel met een rood brocante bekle­ding, daar in gezeten een jonge man van rond de 33 jaar... Jezus die zijn armen uitstrekt en achter Jezus staan Uw reeds dier­ba­ren over­le­de­nen en... kijken zo samen met Jezus wat U er er van maakt en ze hopen er het beste van. Jezus heeft een glimlach op zijn gelaat en zal U verwel­ko­men in het Hemels Paradijs. Maar het mooiste komt nog, de rest, dus ook u, mag er ook komen! Er zal geluk en Liefde zijn. Geen angst voor pijn, alleen maar Liefde.

De mevrouw houdt mijn hand vast en glimlacht. Ik ga wat voor U en de familie bid­den, luister maar. Om ons heen waren haar dier­ba­ren, maar ook vele Moeder Maria bezoekers. Ie­der­een ging met ons meebid­den! Het was gewel­dig mooi. Daarna verlieten we de kapel en namen afscheid van elkaar, er was een gevoel van ver­trouwen in onze Lieve Heer. Ie­der­een was opgelucht en er werd nog heel wat nage­praat en ja... zelfs gelachen. Het was maar moei­lijk om de Kerk te verlaten.

De moraal: Bidden is heel mooi. Samen bid­den maakt het gebed vele malen sterker, je raakt let­ter­lijk met elkaar en ons Heer verbon­den. Je voelt je gesterkt en getroost door Hem, die wij God noemen. Thuis komen bij Hem en elkaar. Dat wens ik U allen toe. Ik wens U alle goeds en na­tuur­lijk... Gods Rijke Zegen.

br. JohannesApostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl