Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.

Doneren

Doneren

Wilt u een donatie over­wegen om ons mooie werk te ondersteunen? Bedankt!

Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Wensambulance

gepubliceerd: maandag, 2 september 2019

Het was een drukkende, warme dag. Ik liep wat rond en was in gedachten. Plotseling werd ik wakker geschud door Paul, de koster. “Johannes, er is een wensambulance in de Mariakapel. Ga er maar vlug naar toe.” Ik keek even binnen in de kapel, het was er druk.

Er waren veel mensen aan het bidden. De draagbaar van de wens ambulance stond vooraan, vlak bij Moeder Maria, daarop lag een wat oudere mevrouw, om haar heen stond de hele familie. Meteen besloot ik, om voor en met hen te gaan bidden.

Ze had een een lieve glimlach op haar gezicht. Onze ogen kruisten elkaar en ik vroeg haar hoe ze het hier vond, zo dicht bij moeder Maria. Prachtig... wat is het hier mooi. Ze vertelde dat ze een dag eerder de waarheid had vernomen, ze zou spoedig komen te overlijden. Bent U bang? Vroeg ik haar, ze antwoordde heel rustig, niet heel erg, was haar antwoord. We raakten in gesprek over leven en dood, over het missen van elkaar en hoe het daarboven bij Onze Lieve Heer zou zijn in het Hemels Paradijs.

Ik vertelde een simpel verhaaltje over de Hemel. Dat verhaaltje had ik als jongeman, vroeger, gedroomd en dat heeft bij mij alle angst weggenomen. Ik vertel het al jaren aan mensen die het willen horen. Een heel mooie lichtblauwe lucht, daarin een prachtige witte wolk. Op en die wolk een gouden stoel met een rood brocante bekleding, daar in gezeten een jonge man van rond de 33 jaar... Jezus die zijn armen uitstrekt en achter Jezus staan Uw reeds dierbaren overledenen en... kijken zo samen met Jezus wat U er er van maakt en ze hopen er het beste van. Jezus heeft een glimlach op zijn gelaat en zal U ver­wel­ko­men in het Hemels Paradijs. Maar het mooiste komt nog, de rest, dus ook u, mag er ook komen! Er zal geluk en Liefde zijn. Geen angst voor pijn, alleen maar Liefde.

De mevrouw houdt mijn hand vast en glimlacht. Ik ga wat voor U en de familie bidden, luister maar. Om ons heen waren haar dierbaren, maar ook vele Moeder Maria bezoekers. Iedereen ging met ons meebidden! Het was geweldig mooi. Daarna verlieten we de kapel en namen afscheid van elkaar, er was een gevoel van vertrouwen in onze Lieve Heer. Iedereen was opgelucht en er werd nog heel wat nagepraat en ja... zelfs gelachen. Het was maar moeilijk om de Kerk te verlaten.

De moraal: Bidden is heel mooi. Samen bidden maakt het gebed vele malen sterker, je raakt letterlijk met elkaar en ons Heer verbonden. Je voelt je gesterkt en getroost door Hem, die wij God noemen. Thuis komen bij Hem en elkaar. Dat wens ik U allen toe. Ik wens U alle goeds en natuurlijk... Gods Rijke Zegen.

br. JohannesApostolaat van Troost • San Salvatorkerk • Schaarhuisstraat 14 • 5231 PV ’s-Hertogenbosch • (06) 30 161 636 • info@apostolaatvantroost.nl