Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.

Doneren

Doneren

Wilt u een donatie over­wegen om ons mooie werk te ondersteunen? Bedankt!

Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Je eigen grenzen verleggen

gepubliceerd: maandag, 30 september 2019

Een mens is geneigd zijn leven af te bakenen door per­soon­lijke normen en waarden die dicht bij ons eigen ‘zijn’ liggen. Ook binnen een christelijke traditie - katholiek of protestant - ge­beurt dat. Zoals per­soon­lijke geloofs­belevingen die afgebakend worden door eigen inzichten en gevoelens.

In onze geseculariseerde maat­schappij is dat voor velen een reden om afstand te nemen van het instituut kerk. Maar wel Christus en ook voor velen Maria in hun hart meedragen. Geloven is geen moeten, maar een eigen keuze die je met elkaar kunt beleven in een kerkelijke viering. Uitgaande dat wij met- en door Jezus moeten gaan om te komen tot God de Vader.

Een paar maanden geleden sprak ik een echtpaar die samen verwikkeld waren in een serieus gesprek, dat op hun gezichten was af te lezen. Nadat ik me had voorgesteld vroeg ik hen waarover zij zich zo druk maakten. Zij waren niet eens verbaasd en vertelden me dat hun gesprek over hun eigen geloofsgrenzen ging t.o.v. medechristenen in andere kerk­ge­noot­schappen. Als protestantse bezoekers hadden deze mensen ook vragen over de Mariaverering. “Wat kunnen wij daarmee?”, vroeg de man aan mij. Beiden keken me vragend aan.

Ik vertelde hen dat Maria niet aanbeden wordt, maar dat zij wordt gezien als voorspreekster voor ons, aan haar Zoon gericht. Voor veel mensen staat Jezus gevoelsmatig ver van hen af en is Maria makkelijker te benaderen als Moeder van Jezus, maar ook als Moeder van de Kerk. Voor velen een menselijke beleving om zo hun zorgen bij de Heer te brengen. Maar, hebben wij ons wel goed gerealiseerd hoe bijzonder het is dat God - volgens het Evangelie - Maria aangewezen heeft om Zijn Zoon Jezus te baren? Zijn keuze is omgeven door een heilig mysterie.

Daarom zegt Maria in haar Magnificat, (Lofprijzing): Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam... (Luc.1: 46-55) Maria is daardoor apart gezet door God. Welke invulling kunnen wij daaraan geven? Dat blijft voor velen een theologische vraag. Voor mij een Goddelijk wonder dat ik in mijn geloof met me meedraag.

De man begon te grijnzen. Hij vertelde me dat hij van zijn vrouw een verjaardagscadeau gekregen had, omdat hij die dag jarig was. Hij pakte zijn smartphone en liet mij een foto van zijn cadeau zien: een groot houten Mariabeeld met het kindje Jezus in haar armen. Ik was verrast dat hij aan mij dat prachtige cadeau liet zien. Ik vroeg aan de man wat dat beeld voor hem betekende. Nu werd het stil, hij keek me aan en zei: “Daar zijn geen woorden voor. Misschien een emotionele heiligheid, maar onbenoemd”. Hij had tranen in zijn ogen.

Ik feliciteerde hem met zijn verjaardag en met dat prachtige cadeau. “Maar”, zei de vrouw: “Dit gesprek is vandaag ons grootste cadeau die wij mochten ontvangen”. Zij bedankten mij hartelijk. Maar ik wees omhoog om God te danken. Wanneer wij leven binnen de grenzeloze liefde van Christus dan krijgen we oog voor de ander.

br. DiederikApostolaat van Troost • San Salvatorkerk • Schaarhuisstraat 14 • 5231 PV ’s-Hertogenbosch • (06) 30 161 636 • info@apostolaatvantroost.nl