Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Ontdekken hoe de Heer het wil

- en ook wát Hij wil

gepubliceerd: vrijdag, 1 november 2019
Ontdekken hoe de Heer het wil

“Het gaat zo de Heer het wil”, zei mijn oma altijd. Tóch blijft het ‘een las­tige’ ... Want wat als je (erns­tig) ziek bent? Hoe kunt je daar in vredesnaam God’s wil in ontdekken? Het ontdekken van God zit hem niet in de ziekte, maar in het ‘proces er omheen’, is mijn erva­ring.

Want: ineens blijken die zwijgende buren, erg aar­dige en meelevende mensen. Die graag een pannetje eten voor jou en je partner willen koken. Opeens hoor je via via dat er op allerlei plekken op de wereld voor je gebe­den wordt. Tevens wordt je bedolven onder lieve kaartjes en prach­tige bloemen, vanuit de meest on­ver­wachte hoek.

Vertrouwen in de mens­heid, dát krijg je ervan. Kennis van je zelf - en je eigen vooroor­de­len, dat krijg je er ook van. De weg en de acties van God zelf leer je echt te zien; vaak verrassend en altijd anders dan dat je zelf gedacht had. En ineens lukt het om een ontspannen en open blik naar de toe­komst te ont­wik­ke­len, hoe ongewis die ook is.

Je verkruimelt niet, maar blijft heel. Je kunt zelfs een grapje maken naar je nichtje, die daardoor in de lach schiet. Of je kunt ineens diep in het wel en wee kijken van fami­lie­le­den, die je na aan het hart liggen, die soms zelf óók erns­tig ziek zijn. Om daarna rus­tig over het leven te praten en daarvan (van dat praatje) samen weer erg te genieten.

De rijkdom van het Leven zit in kleine dingen. Let maar op, dan kun je ook -of zelfs juist- bij ziekte al die mooie ‘cadeautjes’ éen voor éen uitpakken. Onze God is een vrijgevige God, die je de ogen opent, je hart ver­zacht en je rust geeft in moei­lijke tij­den. Wat een rijkdom: DANK U HEER.

Zr. TanjaApostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl