Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Vriendschap door de dood

gepubliceerd: dinsdag, 18 februari 2020

Deze maand plaatsen we mis­schien wel het mooiste gedicht van broeder Johannes opdat het mensen die rouwen mag bemoe­digen, vertroosten en verlichten.

Vriendschap door de dood

Ont­moe­ting

Je luistert naar die stem
kijkt in de ogen van eer­lijk mens
dan dringt tot je door
herken­ning
Je hart gaat open
die ander
voelt en denkt als jij.

Vriend­schap
luis­te­ren en ver­tellen
je kent die ander
het voelt goed
juist bij deze mens
je bent geestverwanten
verbon­den in het hart.

Terug denkend
aan die ont­moe­ting
wat was er fijn en raakte jou
je was ver­trouwd
je was jezelf
dan kom je on­ver­wacht
deze mens weer tegen
voor beide een verras­sing.

Vriend­schap die gesta­dig groeit
zorg­vul­dig met geduld gezaaid
wachten op het ontluiken van de bloem
die weldra vrucht zal wor­den
je proeft ervan
het voedt de vriend­schap.

Soms, ongewild
is die ander er even niet
dan is weerzien
een echte vreugde
geen vragen of waarom
je omarmt elkaar
een vrien­denkus
onafschei­de­lijk, samen.

Komt dan het onvermij­de­lijke
moet je afscheid nemen
door ziekte of de dood
verdriet, rouw en verlaten­heid
mis­se­lijk makend gevoel van leegte
wat toen, zo mooi, van­zelf­spre­kend was
is weg
maar dat is schijn.

Her­in­ne­ringen
aan deze vriend­schap
zijn rijker als voorheen
dood, kan lichamen schei­den
maar nooit
ver­bon­den­heid in geest.

Alles kun je vragen
en ver­tellen
het ant­woord klinkt
in wat je ziet of voelt
soms in zon
of in de maan
ook in mensen om je heen.

In broze zachte stilte
of mooie muziek
geur van wilde jasmijn
en pas gevallen regen
regenboog in blauwe lucht
ster­ven­de
of schuchter ontluikende natuur
vriend­schap blijft en groeit
altijd.

Als ook jij moet gaan
door de poort van dood
en binnen komt bij Hem
zal je opnieuw ontmoeten niet toevallig
maar voorbestemd
intussen leef je verder
en soms zul je gelukkig zijn.

+ broeder Johannes
Apostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl