Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Een troostrijk Paasfeest

gepubliceerd: maandag, 30 maart 2020
Het prepareren van de Paaskaars tijdens de Paaswake van 2019
Het prepareren van de Paaskaars tijdens de Paaswake van 2019

Na de stilte van een weekje klooster overspoelt mij vaak de drukte van de maat­schap­pij wanneer ik naar huis rijd. Maar nu was het anders. Een bedrei­ging door een corona­vi­rus, waar nog geen medi­da­dig voor han­den is, veroor­zaakt bij mensen onrust, ziekte, en over­lij­den mensen daaraan.

Dat maakt de mens angs­tig. Ook de ouderen en alleenstaan­den voelen zich onbeholpen, omdat zij ook aan huis gekluisterd zijn om besmet­ting te voor­ko­men. Zelfs ‘mijn’ klooster heeft daarom haar deuren gesloten. Een gelaten­heid is over ons heen geko­men, wachtende op een oplos­sing / verlos­sing van dit gevaar­lijke virus.

In zo’n situatie zijn wij opweg naar de Goede- of Stille week voor Pasen. In de Stille Week her­denken wij het lij­den en sterven van Christus. Dat deed Hij voor ons mensen. Zijn sterven was niet het einde, maar juist het begin van Zijn glorieuze over­win­ning op de dood door Zijn opstan­ding. Pasen is een feest van verlos­sing met een troos­ten­de ver­wach­ting op het eeuwig leven. Wanneer wij in die opgestane Heer geloven dan begint het eeuwig leven nu, tot over onze licha­me­lijke dood heen. Dat is Pasen.

Kunnen wij ons verdriet, onze pijn of men­se­lijk lij­den neerleggen bij de liefde van Christus? Wanneer wij dat ver­trouwen kunnen opbrengen en geloven, dan zal ons lij­den verlicht wor­den, onze pijn ver­zacht en wor­den wij getroost door Zijn lij­den en opstan­ding, omdat Jezus Christus de Over­win­naar is op de dood. Deze troost willen wij u mee­ge­ven.

Daarom wensen wij u een Zalig Paas­feest!

 

Het Apos­to­laat van Troost,
mede namens br.Johannes en zr. Tanja,
br. DiederikApostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl