Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


San Salvator weer open

gepubliceerd: zaterdag, 20 juni 2020

Na drie maan­den is het Apos­to­laat van Troost weer open... in de San Salvator. Na­tuur­lijk op onze oude stek achter het orgel, achterom de Kerk door het ijzeren hek. We zijn blij om U daar weer te mogen ont­van­gen. We hebben alle zeilen bij­ge­zet om het weer tot een mooie plek te maken. De tuin is al voor een deel klaar en mooi. De binnen­plaats mooi schoon en gezellig, klaar om u te ont­van­gen. Allemaal van harte welkom.

Apos­to­laat van Troost is er om wat troost te vin­den, U mag Uw verhaal ver­tellen. Wij zullen naar U luis­te­ren en indien gewenst, samen bid­den voor u en uw dier­ba­ren. Er is altijd een kopje koffie of thee. Thuis bij Onze Lieve Heer.

We zullen de gepaste regels in acht nemen en de anderhalve meter is dan ook van toepas­sing. Onze ruimte is mooi ingericht om samen te zijn en te bid­den. Een gedeelte voor gebed bij het aller­hei­ligste. Maar ook een gezellig warme plek om samen bij te praten en om U verhaal te kunnen ver­tellen. Bij mooi weer gezellig op de mooie binnen­plaats, genaamd naar de Karel die erg veel met ons mee heeft geholpen om dit alles te rea­li­se­ren.

Details

geopend: maan­dag t/m vrij­dag
van 9.30 tot 12.00 uur
adres: Schaarhuis­straat 14
’s-Hertogen­bosch
tele­foon: (06) 30 16 16 36
e-mail: info@apos­to­laatvantroost.nl

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.


Apostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl