Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Gebed gevraagd voor Tanja

gepubliceerd: dinsdag, 13 oktober 2020
Gebed gevraagd voor Tanja
(foto: broeder Johannes)

Het is zater­dag en ik verwacht Tanja. Loop wat heen en weer om rus­tig te wor­den. Even later zie ik Tanja met haar begeleidster. Tanja kijkt zoekend rond maar ziet me nog niet. Als ik dichter bij kom, zie ik een blijde glimlach op haar gezicht. We heten elkaar welkom en zijn blij elkaar weer te ontmoeten. Tanja, gezeten in de rol­stoel wordt begeleid door haar hulp, wij wan­de­len samen eerbie­dig naar de Sacra­ments­ka­pel.

We nemen plaats vooraan op de eerste rij en wor­den rus­tig. Na elkaar bevraagd te hebben, zijn we klaar om samen het het mid­dag­ge­bed te bid­den. Het past prach­tig bij onze intenties. Daarna praten we nog even na over de inhoud daarvan. Dan wor­den we stil.

We berei­den ons voor, de Heilige Communie te ont­van­gen. Belij­den onze schuld en danken voor deze dag voor deze mooie ont­moe­ting met Onze Lieve Heer. Hij is in ons, we zijn dank­baar rus­tig en stil - voelen Zijn aanwe­zig­heid die ons gelukkig maakt.Tanja is erg ziek en zal niet meer genezen. Wij bid­den om nog een mooie tijd samen te mogen zijn. Maar ook om nog een aan­deel te hebben in ons werk voor het Apos­to­laat van Troost.

We bid­den dan voor Tanja om kracht troost en wijs­heid, voor zich­zelf en voor nog een mooie vrucht­ba­re tijd. We spreken af een keer per week samen te komen. We bid­den dan voor Tanja en haar dier­ba­ren, maar ook voor alle mensen die bij ons Apos­to­laat hulp en troost van Onze Lieve Heer mogen krijgen.

Ja, lieve lezers Tanja is Zuster in ons Apos­to­laat van Troost en dat wil ze ten einde toe blijven! Wat een liefde en wat een kracht. Het is een gave van de Lieve Heer. Dat alles geeft Tanja moed om verder te gaan, zo lang het kan. Dank aan God dat we Tanja hebben mogen leren kennen, voor al het goede werk dat ze voor het Apos­to­laat heeft gedaan en... nog steeds doet.

Mogen wij aan U vragen samen met ons, te bid­den voor deze Liefde­volle vrouw.

broeder JohannesApostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl