Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Zaterdag 29 mei 2021 - Een dag vol vreugde

gepubliceerd: zondag, 30 mei 2021

Het was aar­dig druk in onze prach­tige Sint Jan. Maria werd zeer veel bezocht, er kon bijna geen kaarsje meer bij. Er was ondanks de drukte een serene rust. Ik wandelde wat rond, bij het zui­der­transept en ontmoette daar twee vrouwen.

Zij spraken me aan, in eerste instantie wist ik niet waar ik hen van moest kennen. Mede door de mondkapjes. Ik moest nog eens goed kijken, het waren moe­der en dochter. Ik had hen enige tijd gele­den, uit­ge­breid leren kennen: Hettie en Joyce. Moeder was in die tijd verzwakt en de dochter wilde dolgraag zwan­ger wor­den.

Zij ver­telde over haar kin­derwens en het dal waar ze beide door­heen moesten. De artsen deden hun best, maar het wilde maar niet lukken om zwan­ger te wor­den. We hebben samen menigmaal voor hen gebe­den. In onze mooie Sacra­ments­ka­pel. Onder voor­spraak van Moeder Maria zegen gevraagd van Onze Lieve Heer om hun wensen uit te laten komen.

Nu ston­den ze tegen­over mij en moe­der zei: "kijk broe­der".Ik zag meteen dat haar dochter al een heel mooi buikje had. Zij was zo blij en dank­baar dat ze zwan­ger was! Moeder was ook heel gelukkig en zij knapte erg op, daardoor ook weer op een gezond gewicht geko­men. Moeder was weer gezond. Samen zijn ze nu in blijde ver­wach­ting.

Toen stelde ik voor om nog eens samen te gaan bid­den in de Sacra­ment kapel om daar te danken voor al het goede wat hen was over­ko­men. Moeder zal oma wor­den en de dochter mamma, voor hen een groot geluk! Onze ge­za­men­lijke gebe­den zijn verhoord en dat mag ie­der­een weten. God heeft hen gelukkig gemaakt en dat beseffen de twee mensen heel goed. Vertrouwen in Onze Lieve Heer heeft hen geholpen. Het geluk straalde er van af. Wat mooi dat ik dat ook mee mocht maken.

Dank U Lieve Heer voor al het goede wat wij hebben mogen ont­van­gen. Ook dank aan Moeder Maria, die hun voor­spraak was bij Onze Lieve Heer. Hun hartewens is uit­ge­ko­men. Wat een geluk. Het zal hen voor altijd sterken in hun geloof. Wij mogen altijd bij Hem aan kloppen voor hulp in moei­lijke tij­den. Hij is er altijd! En zeker voor de mensen die Zijn steun nodig hebben.

Wij zullen elkaar nog dikwijls ont­moe­ten in onze prach­tige Sint Jan en hope­lijk samen nog eens bid­den en danken. Zij willen U graag een foto laten zien, die spreekt boek­de­len. twee heel gelukkige mensen.

Alle goeds en na­tuur­lijk Gods Rijke Zegen.

broe­der JohannesApostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl