Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten


Een waardevolle ontmoeting

gepubliceerd: vrijdag, 5 augustus 2022

Het is rus­tig in De Sint-Jan. Ik wandel een beetje medi­te­rend in de zijbeuk. heer­lijk rus­tig. Dan komt er een groepje mensen binnen, kenne­lijk een gezin. Ze waren onder de indruk van onze mooie Sint-Jan.

Er valt me op dat er een mevrouw met een kindje bij was die als het ware beschermd werd door de familie. Ik besluit om deze mensen aan te spreken en er ont­staat een heel mooi gesprek. Ze ver­telt me dat deze jonge vrouw en haar kindje uit Oekraïne komen. Ze moesten alles achterlaten.

Wij kunnen ons niet voor­stel­len wat dat betekent - let­ter­lijk ontheemd. Maar de familie waar ze werd ont­van­gen hebben haar opgeno­men. Zij zijn op dit moment deelgenoten en horen erbij. De familie is dol op het kindje en eer­lijk gezegd, dat kan ook niet anders, want het is een prach­tig lief en spon­taan kindje, Het maakt de hele familie blij en trots. Moeder en kind wer­den totaal opgeno­men in dit gezin.

Ik nodig deze mensen uit om samen te gaan bid­den in de Sacra­ments­ka­pel. We richten ons tot Onze Lieve Heer, vragen om zijn Zegen en bid­den samen voor bescher­ming tegen al het kwade wat moe­der en dochter is over­ko­men. Vragen voor ons allemaal om Gods Rijke Zegen. Zodat er rust komt voor ons allemaal... maar zeker voor deze dappere moe­der en haar lieve kindje.

Later ont­ving ik nog on­der­staan­de email waarin de moe­der haar dank­baar­heid voor onze ont­moe­ting uitspreekt.

br. Johannes

Beste broe­der,

De ze­ge­ningen die wij vandaag van u hebben ont­van­gen, hebben ons zeer ontroerd.

We bewon­de­ren uw medeleven met mensen, die het moei­lijk hebben. Zoals onze Oekraïense gasten, die huis en haard hebben moeten achterlaten.

We wensen u heel veel sterkte.
Maar we weten dat God een grote steun voor u zal zijn.

Ik heb alle foto’s mee­ge­stuurd, zodat u zelf een keuze kunt maken.

Met vrien­de­lijke groeten van ons 5-en,Apostolaat van Troost • info@apostolaatvantroost.nl