Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten


Apostolaat gaat werken op afspraak

gepubliceerd: woensdag, 30 november 2022

Vanaf 1 de­cem­ber 2022 gaat het Apos­to­laat werken op afspraak. Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, willen we u graag blijven ont­moe­ten. Dat kan in de Sint-Jan, bij u thuis op huis­be­zoek of op een andere geschikte ont­moe­tings­plek.

Prak­tisch

Mensen kunnen soms erns­tig lij­den. Dat lij­den is veelal ontstaan door verlies­si­tua­ties, door afscheid ten gevolge van dood, schei­ding of door andere droevige gebeur­te­nissen. Mis­schien is dit ook u over­ko­men. U bent zich af gaan sluiten voor uw omge­ving en hebt zoveel verdriet, dat een normaal leven lei­den haast niet meer moge­lijk is. Het Apos­to­laat van Troost wil u graag helpen om de liefde en troost van God te ont­van­gen om zo de draad van uw leven, samen met Hem, weer op te nemen.

Contact

Het Apos­to­laat is bij voor­keur te bereiken via e-mail of Whatsapp, maar u kunt ook tele­fo­nisch contact zoeken. Mochten we op dat moment de tele­foon niet kunnen be­ant­woor­den, bellen we altijd terug. Spreek daartoe uw naam en tele­foon­num­mer in.Apostolaat van Troost • info@apostolaatvantroost.nl