Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten


Bewustwording

gepubliceerd: vrijdag, 9 december 2022
Kerststal Sint-Jan 2021
Kerststal Sint-Jan 2021

Zijn we er klaar voor om kerst­feest te vieren? De een zal dat beves­tigen en de ander moet nog beginnen met inkopen doen. Cadeaus en een kerst­boom zullen waar­schijn­lijk niet ont­bre­ken. Kerst­feest is een moment van contacten.

Door familie of vrien­den uit te nodigen en het schrijven van kaarten is dan ook een gezellige bezig­heid. Met dat schrijven ben je bewust bezig met beken­den die voor jou veel betekenen. Dat bindt en geeft een meer­waarde aan de vriend­schap. Uit­ein­de­lijk wens je iemand met Kerst het allermooiste toe.

Helaas con­sta­te­ren we om ons heen ook een­zaam­heid en wanneer we ver­der de wereld inkijken, zien we oorlogen, hon­gersno­den, klimaat­ver­an­de­ring en onrust in de poli­tiek en op straat. Velen van hen zullen waar­schijn­lijk niet in staat zijn om kerst­feest te vieren. Laten we dan omzien naar diegenen die alleen door het leven gaan. Een stukje aan­dacht geeft al veel vreugde.

Het is goed om bewust te zijn van alle ellende in de wereld. Dan wor­den we be­schei­den in het kopen en zien we de weelde van onze eigen mate­rië­le rijkdom. Dat zal ons een gevoel van dank­baar­heid geven, maar ook een gevoel van schaamte. De versierde straten en volle winkels laten die be­schei­den­heid niet zien. Daarin wor­den we meegezogen om nog meer te willen hebben. Het is niet de mate­rië­le rijkdom die het Kerst­feest tot een succes maakt. Wel een inner­lijke blijd­schap en dank­baar­heid. Deze ‘rijkdom’ kunnen we delen met onze naasten. Dan wordt Kerst­feest een bron van liefde.

Het is de stilte die ons tot be­zin­ning brengt. De beloofde Bron van Liefde werd in een stal geboren, in de stilte van de nacht en in alle eenvoud. Dat zal een won­der­lijke erva­ring geweest zijn voor Maria en Jozef, de ouders van het Kerst­kind. De stilte kan ons ook in ver­voe­ring brengen tot een gees­te­lij­ke bewe­ging naar binnen gericht. Daar vin­den we ons­zelf met al onze gevoelens van verdriet en blijd­schap. Met heel ons-zijn mogen wij in vreugde het Kerst­kind in Christus ont­moe­ten. Hij is de Vrede­vorst en Ver­los­ser, en wordt de Messias genoemd, ook in een wereld vol onzeker­he­den. Met deze gedachte wenst het Apos­to­laat van Troost u een Zalig Kerst­feest en een voorspoe­dig 2023.

Br. Johannes
Br. DiederikApostolaat van Troost • info@apostolaatvantroost.nl