Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten


Nog steeds behoefte aan het Apostolaat

gepubliceerd: dinsdag, 30 mei 2023
Wandeling bij de IJzeren Man in Vught
Wandeling bij de IJzeren Man in Vught

Sinds het besluit om te stoppen met het Apos­to­laat is de ge­zond­heid van broe­der Diederik en broe­der Johannes erop vooruit­ge­gaan. Deze tijd hebben we gemerkt dat er nog steeds veel vraag en behoefte is aan de dienst­baar­heid van het Apos­to­laat en dat we daar nog steeds troost en bemoe­diging kunnen bie­den en ook zelf voelen dat we daarme onze roe­ping vorm­ge­ven.

Niet gebon­den aan een kerk

Sinds we het bericht geplaatst hebben over het stoppen met het Apos­to­laat, hebben we niet stil gezeten. We voeren nog steeds gesprekken en bid­den met mensen. We zijn daarbij niet gebon­den aan de ka­the­draal; dat kan ook in een andere kerk, op een terras of in een café, tij­dens huis­be­zoek of tij­dens een wan­de­ling.

Contact

We blijven be­schik­baar en dienst­baar aan de mensen die ons weten te vin­den. U kunt nog steeds contact met ons opnemen. Zolang de ge­zond­heid het toe­staat, blijven we bereik­baar per Whatsapp en e-mail:Apostolaat van Troost • info@apostolaatvantroost.nl