Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten


Een nieuwe start door los te laten

gepubliceerd: maandag, 18 september 2023

Een nieuwe start door los te laten

De aanhef van dit schrijven zullen wij allemaal herkennen. Bij­voor­beeld een nieuwe start op school, een andere baan of na een ziek­bed weer werken aan je conditie om de dage­lijkse werk­zaam­he­den weer op te pakken. Het ver­zet­ten van de zinnen, door de dage­lijkse bezig­he­den los te laten, geeft ruimte in denken en doen. Ook wanneer we met vakantie in het bui­ten­land zijn geweest geeft ons een andere kijk op het leven. Een andere cultuur en andere ge­woon­ten kan in­spi­re­rend werken en verruimt de geest.

Een ver­frissende kijk op je eigen leven brengt vaak een ver­an­de­ring met zich mee.
Wanneer we daar bewust van zijn, verrijkt dat ons leven. Die rijkdom zit niet in het hebben van veel geld, na­tuur­lijk wel mak­ke­lijk, maar wij bedoelen een inner­lijke rijkdom waar we ver­won­dering en dank­baar­heid vin­den voor het leven dat we lei­den. En dat wij kunnen leven zoals we zijn. Dan merk je dat elk mens bij­zon­der en uniek is.

Dat hebben wij als Apos­to­laat van Troost gemerkt in de duizen­den gesprekken die wij gevoerd hebben. Prach­tige ont­moe­tingen, van mens tot mens, en een arm om de ander slaan die dat nodig had. Door de gesprekken heen probeer­den wij de mensen een nieuwe start mee te geven. Anders in je eigen leven staan betekent ook loslaten. Dat is een oefe­ning die dagen, weken of zelfs maan­den kan duren. In deze ver­won­dering mochten wij als Apos­to­laat van Troost tien jaar lang er voor de ander zijn. Dat deden wij niet alleen, maar we wisten en voel­den dat de Geest van Jezus Christus met ons was. Dat gaf ons moed en inner­lijke vreugde tij­dens onze gesprekken.

Zoals eer­der vermeld zijn de werk­zaam­he­den van het Apos­to­laat in de ka­the­draal van ’s-Hertogen­bosch gestopt. Dat het niet op een mooie manier geëindigd is, is langzamer­hand wel bekend gewor­den. Daarom willen wij er geen aan­dacht meer aan beste­den. Ook wij moeten los kunnen laten wat we hebben opge­bouwd en terugkijken wat we mochten ervaren. Dan zien wij hoe bij­zon­der ons werk was in grote dank­baar­heid.

Helaas wordt dit ons laatste schrijven op deze site en zal deze site van het Apos­to­laat van Troost ophou­den te bestaan. Dat heeft nu te maken met de fysieke zwak­heid van broe­der Johannes. Maar de lopende corres­pon­dentie blijft voorlopig nog voort­be­staan.

Wat ons nog te doen staat is om de mensen te bedanken die deze site moge­lijk maakten.
En onze dank gaat ook uit naar de lezers die hun aan­dacht voor het Apos­to­laat had­den.

Br. Johannes
Br. Diederik
Apostolaat van Troost • info@apostolaatvantroost.nl