Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


‘God kent ons lijden’

Artikel in parochieblad ‘Kerkvenster’

gepubliceerd: donderdag, 20 juni 2013
‘God kent ons lijden’

In het pa­ro­chie­blad van juni 2013 van de Pas­to­rale Eenheid Maria en Johannes te ’s-Hertogen­bosch stond een artikel over het Apos­to­laat van Troost.

Mensen kunnen lij­den aan een onuitspreke­lijk verdriet. Er kunnen zich situaties in ons leven voor doen die ons hard treffen, die een enorme pijn veroor­zaken waardoor het leven bijna ondraaglijk wordt en we geen enkele levenszin meer kunnen ontdekken. Het leven zelf wordt een be­proe­ving.

De Kerk heeft ons altijd geleerd dat wij in God vertroos­ting kunnen vin­den. Troosteloos­heid en vertroos­ting zijn echter twee bewe­gingen van de ziel. In feite leidt onze eigen geestes­hou­ding tot de wijze waarop wij onder troosteloos­heid gebukt gaan, maar ook tot de wijze waarop God ons vertroos­ting kan bie­den. Om God de kans te geven ons te troosten, zullen wij onze eigen hou­ding moeten bevragen en moeten ontdekken dat wij ons centrum niet in ons­zelf moeten zoeken maar in Hem. Met andere woor­den: wij moeten ons niet afvragen “wat wil ik?”, maar “wat wil God?”. Dit vereist een totaal nieuwe levens­hou­ding, die tegen­ge­steld is aan het moderne denken. Het is een hou­ding van overgave, van durven loslaten, waarin wij heel ons zelf in de han­den van de Heer leggen. Alleen dan geven wij God de kans om zijn genezende werk in ons te ver­rich­ten, om ons troost en levensper­spec­tief te geven. Dat is wat we “genade” noemen.

 

Lees verder:Apostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl