Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Varen op de Maas

gepubliceerd: woensdag, 31 augustus 2016

Bertus is schipper op een rond­vaart­boot, werkt ook als vrij­wil­li­ger in de Sint Jans­kathe­draal. Hij is ongeveer tach­tig jaar, vaart nog weke­lijks op de maas samen met zijn echt­ge­note. Het is een prach­tig stel. Diederik, en ik Johannes, werken regel­ma­tig samen samen met Bertus. Hij is een stille, rus­tige man, die goed om zich heen kijkt en veel ziet. Zijn hou­ding dwingt respect af. Zijn motto horen zien en zwijgen, Indien nodig... komt hij in actie op een kalme en beheerste manier.

Wij wer­den door hem uit­ge­no­digd om eens mee te varen. We spraken af op een zon­dag, op die dag was het zonnig rus­tig open weer. We hebben eerst wat rondgewandeld in het mooie Heus­den, waar wij aan boord gingen. We waren welkom, het was leuk om Bertus als kapitein te zien, hij was blij ons aan boord te hebben. Hij bracht ons naar het achterdek en we zochten een plekje, na wat geschuif met de stoelen kregen we een mooi plekje.

Bertus en zijn echt­ge­note, werkten al bijna hun leven lang samen, dat kon je heel goed zien, zij stond parman­tig, aan het roer. Mooi om die twee zo bezig te zien. We wer­den voor­zien van Koffie, maakten een praatje in de kajuit, heel ontspannen en aangenaam.

Het was mooi langs de oevers van de maas, de geur van het water, een zachte louwe bries. Het ronkende geluid van het schip, het was bijna volmaakt. Lang­zaam werd het dui­de­lijk dat dit niet toevallig gebeurde, een vre­dige rust kwam over me, ik bezag het schouwspel, al deze mensen, met hun kin­de­ren, waren op dat schip met elkaar verbon­den, er ontstond een sfeer van vrede en er was een gewel­dig contact zo met elkaar. Er was ook een pries­ter uit India met gevolg. We maakten al snel kennis met hen en... na­tuur­lijk kwamen we bij Christus uit, over roe­ping en bestem­ming. Op dat bovendek, gebeurde het wonder... We raakten, met zijn allen in gesprek, de omge­ving vervaagde en er werd nog maar weinig waar­ge­no­men van het varen op zich, ja, dat prach­tige contact op dat bovendek en onze gesprekken richten zich op Onze Schepper en het belang van een goede opvoe­ding van kin­de­ren en over hoe om te gaan met elkaar.

Naast me zat een jonge man, hij ver­telde over zijn jeugd, huwe­lijk en zijn afkomst. Een heel mooi verhaal. Schuin tegen­over hem zat zijn echt­ge­note, glimlachend kruisten hun ogen elkaar. Haar donkere ogen, blonken in het heldere licht. Bijna lyrisch, begon hij te ver­tellen over hun eerste ont­moe­ting. Ze hebben bei­den een universitaire oplei­ding gedaan. Hun vriend­schap werd liefde en deze nam gesta­dig toe, ze zijn op zoek gegaan naar hoe die vorm te geven. Na verloop van tijd zijn ze samen gaan wonen, en verder aan hun toe­komst gewerkt. Acht jaar is dat zo blijven groeien en er kwam een kinderwens. Ze zijn dan gaan trouwen maar blijven werken aan hun carrière. Alles gepland om vooral te genieten van hun samen opgedane kennis en de steeds groeiende liefde tot elkaar. Toen kwam het eerste kindje! Inmiddels hebben zij er vier! Het geluk straalt wer­ke­lijk van hen af. Zij is een na­tuur­lijke schoon­heid, haar glimlach doet je smelten en hij is een robuuste flinke man, hij is zielsgelukkig samen met zijn gezin. Zij hebben hard gewerkt, goed nage­dacht over leven en bestem­ming zij hebben alles zorg­vul­dig gepland... echter wel onder toeziend oog van Onze Schepper die hen altijd heeft bijgestaan om hun doel te bereiken. Wat een ont­moe­ting en mooi dat ik daar van getuige mocht zijn.

De vaar­tocht was veranderd in een Uuni­ver­seel samen­zijn met God en zo met elkaar. Hij is het die ons verbindt. We waren weer terug in de haven en Bertus en zijn echt­ge­note ver­tel­den later dat deze vaar­tocht een van de mooiste was, die zij ooit had­den gemaakt! en... dat von­den wij na­tuur­lijk ook zo.

Broeder JohannesApostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl