Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Er is altijd toekomst en vergeving

Mooi artikel in Kerkvenster 20

gepubliceerd: woensdag, 23 november 2016

In de Kersteditie van Kerkvenster, het pa­ro­chie­blad van de pas­to­rale een­heid Heilige Maria en Heilige Johannes, is een mooi artikel ver­sche­nen over het Apos­to­laat van Troost.

Diaken Vladimir Palte schrijft in het artikel: “Broeder Johannes is in aanleg een spi­ri­tu­eel mens, die ook gevormd is door zijn leven waarin succes en verdriet ruim­schoots aanwe­zig waren. Hij vond zelf troost in zijn geloof en zijn gebed en kreeg de erva­ring dat de Heilige Geest wer­ke­lijk helend in hem werkte, omdat hij zich voor Hem openstelde. Deze erva­ring wil hij delen met anderen die ook groot verdriet te ver­werken hebben. Het leidde tot de oprich­ting van het Apos­to­laat, dat inmiddels zijn levens­werk is gewor­den.”Apostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl