Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Kaarslicht

gepubliceerd: woensdag, 23 november 2016

De maand de­cem­ber is altijd een gezellige maand. Het Sin­ter­klaas­feest is nog maar net afgelopen of de kerst­ver­sie­ring wordt al te voorschijn gehaald. Dat laten de etalages in de winkelstraten ook zien en de tuin­cen­tra waren al een maand eer­der be­gon­nen met hun kerstdecors en het uitstallen van hun kerstartikelen. Alles ter ere van... Ja, waar­van eigen­lijk?

Wanneer wij dat willen weten, zullen wij het kerste­van­ge­lie in het N.T. van de Bijbel moeten lezen of een kerk binnen­gaan om te zien wat het Kerst­feest eigen­lijk inhoudt. Ik mag me gelukkig prijzen dat onze kerk elk jaar een prach­tige kerst­stal heeft. Een groter contrast van het op weg zijn naar de kerst­stal met het feestgedruis van winkelende mensen op straat, is er bijna niet. Op weg naar de stal hoor ik geen populaire kerst­lied­jes van: “Jingle bells” of “O dennen­boom”, maar ervaar ik een stille ver­won­dering over iets dat zich ruim twee­dui­zend jaar gele­den afspeelde.

KaarslichtOp kerst­avond zijn de winkels dicht om ’s nachts opnieuw dat Kerst­kind in alle eerbied te ont­van­gen. Kerst zon­der het kind Jezus heeft voor mij geen waarde. Zonder het Kerst­kind is kerst­feest alleen een gezellig familie­feest. Ook be­lang­rijk, maar het Kerst­kind geeft veel meer dan dat. Hij is de beloofde Messias, Die onze zon­den vergeeft en ons de weg wijst naar God de Vader. Als mens kunnen wij dat niet bevatten, maar wel geloven. Wanneer we deze overgave voelen, kunnen we zingen: “Het Licht der wereld is ons red­dend ver­sche­nen”. Maar ja... wat doen wij ermee?

Kaarslicht is met Kerst niet weg te denken omdat het een sfeer van gezellig­heid geeft. Een stukje intimi­teit ont­staat door het wegvallen van de omge­ving waar het kaarslicht niet komt. Bij kaarslicht zien wij er ook nog eens beter uit. De oneffen­he­den van het gezicht vallen weg omdat de ogen twinkelen door het kaarslicht dat altijd in bewe­ging is. Kaarslicht doet wat met ons. Dit zijn uiter­lijk­he­den, maar wanneer wij het Kerst­kind koes­te­ren in ons hart dan steekt deze liefde ver boven alle uiter­lijk­he­den, kerst­di­ners en kerst­ver­sie­ring uit. Inner­lijke rijkdom komt ervoor in de plaats.

Door het jaar heen lopen veel mensen de ka­the­draal binnen om even een kaarsje aan te steken voor een zieke, een overle­den familielid of bekende. Niet alleen katho­lie­ken bran­den een kaarsje, ook pro­tes­tantse chris­te­nen hebben daarin hun weg gevon­den. Zelfs mensen die zeggen dat zij niet geloven, bran­den weleens een kaarsje om een bekende te gedenken. Bij kaarslicht wor­den we vaak even stil en dalen af naar ons diepste-zijn, verbon­den met de ander. Maar die ander kan ook Jezus zijn. Het licht van Christus – het Kerst­kind – wordt vaak sym­bo­li­sch aange­ge­ven met kaarslicht.

Zo ook in de Paas­nacht wanneer het “Licht” van de opgestane Heer naar ons toe­komt door de Paaskaars aan te steken. Zo mak­ke­lijk is het om Jezus in ons leven toe te laten. Hij heeft zich­zelf aan ons gegeven. Dat laat Christus ook zien in de Eucha­ris­tie, in de vorm van brood en wijn: Zijn Lichaam en Bloed. Het Kerst­kind heeft ons dat heil gebracht. Daarom is de waarde van het kerst­feest vele malen groter met Jezus, dan zon­der Hem.

Een bood­schap van licht en vrede is moei­lijk te bevatten voor diegene die een zwaar kruis te dragen heeft en zich daardoor verlaten voelt. Alleenstaande mensen kunnen het deze dagen extra moei­lijk hebben, omdat kerstvreugde vaak gedeeld wordt met familie of vrien­den. Maar wanneer deze er niet zijn, voelt dat als een gemis. Het Kerst­kind laat wat anders zien! Het verlossend Licht van Jezus wordt gedeeld en is aan ie­der­een gegeven. Zijn liefde is juist ook voor u, wanneer u zich alleen voelt, ziek bent of aan het eind van uw leven staat. Wel in de steek gelaten door mensen om welke reden ook, maar niet door het Christus­kind.

Wanneer wij ons hart open­zet­ten voor dat Kind, kunnen we zeggen: “De Heer is mijn her­der mij zal niets ont­bre­ken”. (Ps. 23) Zo kunnen wij dan in het Licht van Christus kerst­feest vieren. Door het jaar heen een een­vou­dig kaarsje bran­den in de kerk maakt ons niet alleen stil, maar ver­wijst ons ook naar dat Licht. Laat dat onze troost zijn.

Br. Diederik
Apostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl