Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


In gesprek met Radio Maria

gepubliceerd: woensdag, 7 december 2016

Na een veel te lange tijd van afwe­zig­heid was broeder Johannes maan­dag 5 de­cem­ber 2016 weer in gesprek met Pater Elias bij Radio Maria Neder­land. Deze keer spraken zij met name over de bewe­ging Stadexpeditie waar het Apos­to­laat van Troost bij betrokken is. Wat betekenen de woor­den troost, delen, compassie en alle niet in geld uit te drukken waar­den.

Kerst­mis het feest van de geboorte van onze ver­los­ser. Het kindje Jezus, stil en rustg, in de kribbe. Moeder Maria en vader Jozef, zullen onge­twij­feld trotse ouders geweest zijn. Wij als ouders zullen dit wel herkennen. De geboorte van onze kin­de­ren is ook een begin van nieuw leven. Laten wij dit in grote dank­baar­heid vieren en delen met anderen.

Kerst­mis een gewel­dig mooi feest. Waarvan wij ook weten dat er heel veel een­zaam­heid is. Mensen met verdriet of on­ver­mo­gen om contacten te leggen, vervallen vaak in grote een­zaam­heid. Wat kunnen wij doen? Mis­schien kunnen wij, die stille buurtman of vrouw ook eens uit­no­di­gen. Al is het maar even! Ze even verwennen met wat lekkers en wat aan­dacht. Zodat zij zich betrokken en gewenst voelen, alle beetjes helpen. 

Dankzij Uitzen­ding Gemist van Radio Maria kunt u hierbij het gesprek (nogmaals) be­luis­te­ren.
Apostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl