Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Niet Vragen maar Geven

gepubliceerd: zaterdag, 4 februari 2017
Niet Vragen maar Geven

Deze dag is er om gelukkig te zijn. Een door God gegeven dag die anders kan zijn dan gis­te­ren of de dagen daarvoor. Open uw hart en vraag aan God een schild tegen je slechte erva­ringen. Een schild tegen achterdocht heb­zucht en haat. Een schild tegen boos­heid en alles wat fout ging. Het enige wat je vandaag vraagt aan Hem, is om een open hart te krijgen voor de Liefde. De Liefde tot Hem en elkaar. Vandaag ga je geven, in plaats van vragen.

Vandaag ga je onder­zoeken wat u zelf kunt doen om ver­an­de­ring in je leven tot stand te brengen. Bij­voor­beeld: je hebt al jaren geen contact meer met iemand die je dier­baar was. Er is van alles gebeurd en je nam afstand. Die ander had het je moei­lijk gemaakt. Het botste toen. Nu, heel veel tijd later, zou je eens kunnen kijken wat jouw aan­deel daarin was. Was je zo boos of teleur­ge­steld, dat het toen onmoge­lijk was het gebeuren te over­denken, of er samen over te praten?

Alleen op de bank, laptop op de knieën, het gaat over niets. Veel heen en weer getypt... maar niets gezegd. Weg met de laptop. Jezelf opfrissen en aanbellen bij iemand die op je wacht, echt praten met elkaar. Maar vooral eens naar die ander luis­te­ren en daar waar nodig, die mens bemoe­digen. Het gaat even niet over jezelf.

Je ziet bleek en wil niemand zien, je voelt je ellen­dig. Ga naar de spiegel, kijk jezelf aan en zeg tegen jezelf:" ik mag er zijn en ben be­lang­rijk". Fris je op en ga naar buiten. Naar het bos of het plant­soen, naar de heide. Wandel en geniet, adem rus­tig en diep. Sluit je ogen en ruik de frisse geuren, luister naar de vogels. Ja, zucht maar eens. Kijk omhoog, nee niet Sammy!, maar jij...dank God dat je mag leven.

Je woont al jaren in de flat, kent je eigen buren niet, mis­schien heb je een vooroor­deel? De buren kennen jou ook niet en...denken zij, dat jij geen behoefte aan contact hebt. Allemaal spinsels! Trek de stoute schoenen aan en breng een bosje bloemen of, nog beter, nodig ze eens uit om kennis te maken. Doorbreek de zwijg­zaam­heid en ga open voor die onbekende mensen. Je zult er blij van wor­den.

Vandaag doorbreek je het verle­den. Wat ging er niet goed met je kin­de­ren of kennissen, of in een vroegere vriend­schap, of met een mislukte relatie? Onder­zoek wat je eigen aan­deel is geweest, had deze breuk niet voor­ko­men kunnen wor­den? Was je ongedul­dig of erg boos, jaloers of teleur­ge­steld. Allemaal zaken die nu in een ander daglicht zou­den kunnen staan. Onder­zoek wat jezelf had kunnen doen en... doe dat dan alsnog. Wie weet?

Dus vandaag is de dag om het goed te maken. Heb uw naaste lief als uzelf. Neem als voor­beeld het offer van de Onze Lieve Heer, Jezus, als ultiem voor­beeld. Open Uw hart vandaag, nu, voor God en voor die andere mens. Niets meer vragen maar geven. U krijgt het in veelvoud terug.

U hebt verstand, gevoel en een hart gekregen. U kunt/moet, daar goed gebruik van maken. Hij is uw voor­beeld. Dat zal vandaag nog, je leven ver­an­de­ren! Amen

Br. JohannesApostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl