Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Nieuw Leven

gepubliceerd: maandag, 27 februari 2017
Nieuw Leven

De winter is bijna voorbij en de lente staat weer voor de deur. Zelf vind ik dit een heer­lijke periode omdat de lente en de zomer nog voor me liggen. De lente brengt vaak ver­an­de­ringen met zich mee. Vroeger werd het hele huis op z’n kop gezet vanwege de grote schoonmaak. Alles kreeg een grote beurt, zelfs de kolenkachel die in de jaren zes­tig nog door veel mensen gebruikt werd.

Ook onze kle­ding passen wij in de lente aan: van dikke naar dunne stof; van donkere kleuren naar vrolijke, lichtere kleuren. Er wor­den weer plannen gemaakt voor een vakantie die veel mensen extra energie geeft. Waar komt deze ople­ving toch vandaan? Ik denk dat het een gegeven is van de natuur. Laten we naar de vogels kijken die door de lente aange­moe­digd wor­den om een nest te bouwen voor hun nageslacht. Een vaste plek om hun jongen – het nieuwe leven - groot te brengen. Het nieuwe leven dat de natuur brengt, geeft ons ook energie. Deze energie zet ons inner­lijk in bewe­ging tot daden. Maar... er is meer dan dat!

Als mens kunnen we een nieuw leven creëren door opnieuw te beginnen. Daar hoeft geen verhui­zing aan te pas te komen, ofschoon dat wel zou kunnen wanneer de situatie dat met zich mee­brengt. Maar nu duid ik op een inner­lijke vernieu­wing, nieuw wor­den tot een ander mens. Dit lijkt hoog­dra­vende taal, maar dat is het niet. Wij hebben allemaal weleens een moment gekend dat wij ons gedrag wil­den ver­an­de­ren binnen een relationele sfeer. Hierin zijn zoveel voor­beel­den te noemen. Jezelf corrigeren werkt vernieuwend, maar is moei­lijk om daaraan toe te geven. Zeker wanneer wij ons­zelf op een voet­stuk gezet hebben om macht uit te kunnen oefenen over de ander. Maar laten wij toch van dat voet­stuk afstappen, zodat wij meer vrij­heid voor ons­zelf krijgen en ruimte voor onze naaste.

Inner­lijke vernieu­wing kunnen wij ook zien in het licht van ons chris­te­lijk geloof waar­bin­nen wij God zoeken. Maar er zijn te­gen­woor­dig veel chris­te­nen die zich ontheemd voelen omdat hun kerk gesloten is. Daardoor lijkt het dat menigeen Christus de rug heeft toe­ge­keerd. Dat zou jammer zijn. Men­se­lijk falen hoeft onze weg naar Christus niet te blokkeren. Christus gaat uit van de liefde! Wanneer wij kunnen leven in de liefde van Christus dan woont God in ons (1 Joh. 4, 7 t/m 12).

Dat geloof geeft ons kracht en kunnen wij teleur­stel­lingen een plekje geven. Ook wanneer wij niet meer terecht kunnen in onze ‘eigen’ kerk. Ge­woon­ten in de mens geeft sleur en maakt ons vaak on­ver­schil­lig, waardoor ons han­de­len binnen het geloof een automatisme wordt. Het sluiten van een kerk­ge­bouw heeft ons wel wakker geschut met de vraag: wat moet ik nu doen? Kies ik voor onver­schil­lig­heid of kies ik bewust voor God? Deze bewustwor­ding zal ons hele leven eïn­vloe­den wanneer wij Jezus willen volgen. Ook de kerk­va­der St. Au­gus­ti­nus was daar­mee bezig en schreef o.a. in zijn Belij­denissen: “Gij hebt ons gemaakt naar u en rusteloos blijft ons hart totdat het zijn rust vindt in U”. De waarde in ons leven hangt af van welke keuze we willen maken. Hierin hebben wij onze eigen wil. Wanneer de wil er is, wordt het een zoek­tocht naar God dat ons zal lei­den naar een nieuw leven.

Het nieuwe leven in de natuur heeft ons gebracht naar een meer­waarde in ons eigen leven.
Een meer­waarde die zin aan het leven geeft, ook al weten wij niet hoe het leven zal verlopen. De vogels zullen gevoed wor­den, staat er o.a. in de Bijbel. Zij maken zich geen zorgen voor de dag van morgen. Laten wij ons ook geen zorgen maken over de toe­komst, maar hopen op Gods barm­har­tig­heid, want God is liefde. Het leven op onze kleine planeet is een Gods­won­der wanneer wij de aarde bezien vanuit de ruimte van het heelal. Dan wor­den wij als mens klein en stil, althans zo zou het moeten zijn om de groot­heid van God te kunnen aanschouwen. Laat deze meer­waarde in ons leven onze troost zijn.

 

Br. DiederikApostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl