Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Geweldig nieuws voor het Apostolaat

gepubliceerd: maandag, 10 april 2017
Broeder Leonardus
Broeder Leonardus

We maken kennis met een nieuwe broe­der binnen het apos­to­laat. Zijn naam is Leo Peters. Geboren 18 april 1940 te Am­stel­veen. Gehuwd in 1962. Zijn vrouw en hij hebben twee kin­de­ren. Na enige omz­wer­vingen kwam hij naar Woer­den, van­wege zijn beroep, als archiva­ris in het streekarchief. Na zijn pensione­ring kwam hij naar het zui­den, in ’s-Hertogen­bosch.

Hij is al jaren vrij­wil­li­ger in de Sint-Jan en zeer betrokken bij de organi­sa­tie van deze Sint-Jan. Hij is tevens proost van de acolieten en is lang voor­ge­gaan in het mid­dag­ge­bed. Ik heb hem leren kennen toen hij bij de POG (Pas­to­rale Ontvangst Groep) werk­zaam was. Regel­ma­tig kwam Leo me halen en wees me dan, op de verdrie­tige mens, bijna altijd had Leo dat goed gezien. Hij heeft een sterk invoelend vermogen en dat is nodig in het apos­to­laat.

Leo heeft zelf erva­ringen met verdriet en het ver­werken daar­van, omdat hij en zijn gezin het verdriet kennen. In zijn huwe­lijk ervaart hij de kracht van de liefde, maar ook de grote liefde van onze Schepper. Juist daarom komt hij ons ver­ster­ken. Leo en wij, het Apos­to­laat van Troost, zien dit als een roe­ping! Wij voelen het als een geschenk van Onze Lieve Heer, dit mooie werk te mogen doen.

Op zon­dag 9 april 2017 heeft Leo, aan het Apos­to­laat en Onze Lieve Heer beloofd zich aan te sluiten bij het Apos­to­laat van Troost om als ‘broe­der Leonardus’ werk­zaam te zijn en daar­mee getrouw te zijn aan de belofte om dienst­baar te zijn aan God en de verdrie­tige mens.

Wij verwel­ko­men broe­der Leonardus van harte en wensen hem en zijn gezin Gods Rijke Zegen toe.

br. JohannesApostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl