Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Bijzondere ontmoeting

gepubliceerd: maandag, 29 mei 2017
Kaarsje uit dankbaarheid voor Gods antwoord
Kaarsje uit dankbaarheid voor Gods antwoord (foto: Wim Koopman)

De derde zon­dag in mei zal me nog lang heugen. Ik mocht aan het einde van de vie­ring op zon­dag 21 mei, namens het apos­to­laat, aan de mensen ver­tellen wat het Apos­to­laat doet. Daarna hebben we bij de uitgangen mogen collec­te­ren. Het was een eer om dit te mogen doen. Een dag later ontmoete ik twee prach­tige mensen. Een stukje werk van het Apos­to­laat, waar ik het in de ka­the­draal over had:

Ont­moe­ting

Maan­dag­mid­dag, de 22ste mei, had ik dienst in de Sint-Jan. Al wan­de­lend en wat dromerig van de mooie zon­dag, werd mijn blik getrokken door een mooie ver­schij­ning, in het mid­den van de Sint-Jan. Een vrouw die bezig was selfies te maken. Ik stond op afstand‚ mijn aan­dacht werd door die vrouw getroffen. Zij was in het lang en wit gekleed, heel zomers, mooi maar toch een­vou­dig. Het zou zomaar een bruid kunnen zijn. Dit kon geen toeval zijn, dus moest ik er naartoe.

Ik sprak haar aan en vroeg haar: “Waarom deze selfies?”, ik maakte er een grapje over. We raakten direct in een open­har­tig gesprek. Mevrouw ver­telde dat ze 25 jaar gele­den, op 22 mei, in de Sint Jan was getrouwd. Ze kende ple­baan Van de Camp. We dwaal­den terug in de tijd. Zij ver­telde dat ze twee kin­de­ren had van ongeveer 20 jaar oud. Bij mij doemde de vraag op waar haar man was. Ik kreeg een brede glimlach en al wan­de­lend werd ik voor­ge­steld aan een heel rus­tige harte­lijke man. Vijfen­twin­tig jaar huwe­lijk en nog zo verliefd, prach­tig om hen zo samen te mogen zien.

Toeval lieve mensen? Ik geloof er niet in. We zijn hier absoluut samen­ge­bracht! Dat voel­den wij alle drie. Er ont­wik­kelde zich een goed gesprek over leven en wel­zijn, ze ver­telde over hun kin­de­ren en hun ge­za­men­lijke reislust. Jarenlang had­den zij in China en Japan vertoefd en ston­den op het punt om hun leven radicaal om te gooien. Ze had­den heimwee naar China en kon­den hun weg hier niet meer vin­den. Beiden waren van mening dat ze naar de kerk moesten, waar zij 25 jaar gele­den waren getrouwd om daar wan­de­lend en medi­te­rend hun nieuwe toe­komst te ontdekken. Zij zochten in God..., geloof het of niet, een teken, voor Zijn toestem­ming. Ik mocht hen in de Sint Jan ontmoeten en voelde me betrokken bij hun vraag aan Hem, die onze Schepper is.

Ik nodigde hen uit in de Sacra­ments­ka­pel om samen te bid­den: om een ant­woord voor toestem­ming. Eenmaal in de Sacra­ments­ka­pel, mocht ik voor­gaan in het gebed. Tijdens dat gebed, raakte Onze Lieve Heer deze mensen aan en ook mij. Zij kon­den zij hun verlangen uitleggen aan Hem, dat ze terug wil­den naar hun veilige ‘haven’: China. Ik vroeg God om wijs­heid en dacht over mijn gevoel na. Het drong tot me door dat het goed zou zijn voor deze mensen, terug te keren naar China. Zij zou­den daar opnieuw thuis­ko­men. Het werd hen en mij vol­ko­men dui­de­lijk dat ze hun hartenwens moesten volgen. Dat was Zijn ant­woord, heel dui­de­lijk en stellig. Bij het verlaten van de kapel pinkte Mevrouw een traantje weg uit dank­baar­heid voor Gods ant­woord. Bij de uitgang van de Sint-Jan was het maar moei­lijk afscheid nemen van deze prach­tige mensen. Zij hebben hun eerder geluk mogen verlengen naar een nieuwe periode in hun leven. God is groot en goed, wij danken Hem.

Het herbeleven en vieren van hun bruiloft in de Sint-Jan, 25 jaar gele­den. Wat gewel­dig dat deze wereld­rei­zi­gers hier trouw­den in alle eenvoud. Maar vooral het ver­trouwen dat ze hier een ant­woord zou­den krijgen over hun nieuwe toe­komst. Lang en in het wit, was zij en hij keurig, maar spor­tief gekleed. Wat een mooie ont­moe­ting.

Br. JohannesApostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl