Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Tanja gestart bij het Apostolaat van Troost

In een soort van meewerkstage

gepubliceerd: maandag, 3 juli 2017

Goed nieuws voor het Apos­to­laat van Troost: Tanja, is als nieuwe kracht be­gon­nen op een soort werkstage bij het apos­to­laat! Tanja is geen onbekende in de ka­the­draal en toen zij onlangs hoorde over het apos­to­laat, vroeg zij spon­taan of zij wellicht zou kunnen helpen. Van het een kwam het ander en nu is zij in de vorm van een soort ‘mee­werkstage’ be­gon­nen als nieuwe werker in Gods wijn­gaard.

Over zich­zelf zegt Tanja: “Al heel wat jaren ga ik naar de missen in de Sint-Jan. In het dage­lijkse leven adviseer ik mensen over hun loop­baan. Vaak spreek ik mensen in­di­vi­dueel, maar soms geef ik ook trai­ningen en workshops voor groepen.

Toen ik eerder deze maand aan het einde van een mis in de Sint Jan, broeder Johannes hoorde spreken over het ‘Apos­to­laat van Troost’, werd ik geraakt door zijn heldere en een­vou­dige verhaal, zijn bevlogen­heid en door zijn oproep om bij te dragen aan het Apos­to­laat. Aan het einde van de vie­ring liep ik naar hem toe, in eerste instantie om gewoon let­ter­lijk een duit in het zakje te doen. Daarna bleef ik nog even op een afstandje kijken hoe mensen (blij) op hem af kwamen; hun gel­de­lijke bijdrage gaven en even een praatje maakten. Hij toonde oprechte be­trok­ken­heid bij hun wel en wee en hij kwam op mij heel warm en open over.

Na een tijdje voelde ik de sterke inner­lijke drang om op hem af te lopen en te vragen: “Hebben jullie nog hulp nodig?” Dat heb ik meteen opge­volgd en zijn ant­woord was: “Jazeker!” Ik had nog geen idee over hoe en wat, maar vermoedde dat we hierin wel een gezame­lijke weg zou­den vin­den. 

Ver­vol­gens hebben we diverse gesprekken gevoerd en ik kreeg van hem, als oprichter, uitleg over de Visie, Missie en de Doelen van het Apos­to­laat van Troost. Hij legde uit hoe dit Mooie Werk in elkaar steekt en wat hij /het Apos­to­laat van Troost voor de mensen wil betekenen: mensen welkom heten in de Sint Jan en mensen die troost zoeken, troosten en helpen (rich­ting God). Zodat ze gesterkt weer verder kunnen. Allemaal prach­tig en heel wezen­lijk voor mij als (reli­gi­eus) mens. Het was als een puzzel­stukje dat paste op een behoefte en een (bijna prak­tische ) vraag van mij die ik al een tijdje voelde: Ik wil God helpen. Broeder Johannes gaf aan dat als je mensen helpt, je God helpt.

Daarna hebben we nog diverse ‘afstem­mings­ge­sprekken’ gevoerd en naast een goede ‘klik’ tussen hem en mij, was er ook de klik met het Mooie Werk. Al diverse (korte en langere) gesprekken inmiddels met kerk­be­zoekers mogen voeren over zaken waar zij mee zitten, of over zaken die ze willen delen: vreugde en verdriet. Daarna hebben we (meestal) samen even gebe­den en alles bij God neer­ge­legd. Ik zag mensen opgelucht en gesterkt weer ver­trek­ken. Ik merkte en voelde: op dit Werk rust God’s zegen. Onder voorlopige super­vi­sie van broeder Johannes verwacht ik verder (en steeds beter toegerust) te mogen opstarten op de weg van het Apos­to­laat van Troost. 

Ik hoop dit nog heel lang te mogen doen. Het is een cadeau.
Wie weet: tot ziens bij het Apos­to­laat van Troost.”Apostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl