Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


We zijn verhuisd naar de Lucaskerk!

gepubliceerd: donderdag, 20 juli 2017
Lucaskerk, Zuiderparkweg 301, 5216 HB ’s-Hertogenbosch
Lucaskerk, Zuiderparkweg 301, 5216 HB ’s-Hertogenbosch

Na vele Jaren hebben wij de San Salvator moeten verlaten. Gedurende ongeveer vijf jaar hebben wij als Apos­to­laat van Troost, gebruik mogen maken van de Sacristie, het zo­ge­naamd ‘achter het orgel’. Met heel veel plezier hebben wij daar mogen werken aan het Apos­to­laat.

Na de slui­ting, van de San Salvator, enkele Jaren gele­den, hebben wij nog ge­pro­beerd om de Kerk open te hou­den, maar dat bleek geen haal­ba­re kaart te zijn. We mochten echter daar blijven werken, aan ons Apos­to­laat van Troost. Nu moeten wij ver­hui­zen en dat is allemaal moge­lijk door de inzet van Bisdom en Kerk­bestuur van de Pa­ro­chie Maria-Johannes in ’s-Hertogen­bosch. Maar ook dank voor allen die ons hebben geholpen met deze grote klus!

Nu is er een heel nieuw begin: Wij hebben een mooie ruimte, in de Lucas­kerk verkregen om door te kunnen werken en het Apos­to­laat verder te ont­wik­ke­len. Het is een warme gezellige, maar ook ker­ke­lijke ruimte, met een mooie gebeds­ruim­te. We zijn nu met vieren werk­zaam in het veld.

Dage­lijks, zijn wij, in de morgen aanwe­zig, in de Lucas­kerk. Ie­der­een die dat nodig heeft is welkom. Voor een een-op-een-gesprek kan een afspraak gemaakt wor­den. En elke dag, van twee tot vier uur, is iemand van ons in de Sint-Jans­kathe­draal. U bent van harte Welkom.

br. Johannes

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.


Apostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl