Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Groepsfoto van het team

gepubliceerd: donderdag, 3 augustus 2017
Klik op de foto voor een uitvergroting!
Klik op de foto voor een uitvergroting!

Het Apos­to­laat van Troost heeft, zoals eerder vermeld, een nieuwe plek gekregen. Van de San Salvator­kerk in ’s-Hertogen­bosch-Noord naar de Lucas­kerk in ’s-Hertogen­bosch-Zuid. Het was een hele klus, maar het re­sul­taat mag er zijn.

Het is een prach­tige ruimte gewor­den, met plaats voor gebed en gesprek met meerdere mensen. Een plek voor admi­ni­stra­tie en een koffie­hoekje. Er is plaats voor mensen om crea­tief bezig te zijn, om al werkend over de ontstane problemen/zorgen te praten en zich te kunnen uiten. Na­tuur­lijk is er koffie, thee of een watertje.

Tanja en broeder Leonardus zijn nu zover dat ze, geheel zelf­stan­dig hun werk gaan doen. Wij, Diederik en ik, zijn daar heel gelukkig mee! We heten ze van harte welkom in ons team. Wij kunnen ons nu nog beter inzetten voor de verdrie­tige mens.

De foto laat zien dat we een team zijn, zuster- en broe­der­lijk gezeten op de mooie koor­banken, dichtbij het hoogaltaar van onze prach­tige Sint Jan. Wij hopen U daar te mogen begroeten. U bent welkom, wie U ook bent of waar U ook vandaan komt, nogmaals van harte welkom.

br. JohannesApostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl