Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten


Media - Audio

Over­zicht van radio-uitzen­dingen over het Apos­to­laat van Troost. Het Apos­to­laat van Troost heeft een goede relatie opge­bouwd met Radio Maria Neder­land en in diverse radio­pro­gramma’s is broe­der Johannes in gesprek over het apos­to­laat.

10 ok­to­ber 2022 - Aan tafel met broe­ders Johannes en Diederik

16 November 2020 - Aan tafel met...

25 September 2017 - Bidden, werken en verdraag­zaam­heid

24 April 2017 - Pasen, ver­rij­ze­nis, hoop en vreugde

20 Februari 2017 - Gebed, gene­zing en niet vragen maar geven

5 December 2016 - Aan tafel met... Stadexpeditie

2 Mei 2016 - Aan tafel met... bid­den en werken in het Katho­liek huwe­lijk

21 Maart 2016 - Aan tafel met... - Huwe­lijks­trouw en ver­zoe­ning

29 Februari 2016 - Aan tafel met...

8 December 2014 - Le­vens­licht

10 November 2014 - Le­vens­licht

15 Oktober 2014 - Op weg naar Emmaus - Gebed, gene­zing

25 Augustus 2014 - Le­vens­licht - Bijna-dood­er­va­ring

28 Juli 2014 - Le­vens­licht

16 Juni 2014 - Le­vens­licht

14 April 2014 - Le­vens­licht - Afscheid van een dier­ba­re

10 Februari 2014 - Le­vens­licht - Echt­schei­ding

21 Mei 2013 - Leven met God - Apos­to­laat van Troost

Eerste keer dat broe­der Johannes op Radio Maria ver­telt over het Apos­to­laat van Troost. Een inter­view door Yvonne Koopman.


Apostolaat van Troost • info@apostolaatvantroost.nl